„Biblioteka grada Beograda u skladu sa zakonskim propisima pokrenula je postupak redovne revizije bibliotečko-informacione građe i izvora 2013. godine. S tim u vezi Odlukom direktora obrazovana (imenovana) je tročlana Komisija za Odeljenje biblioteke „Sveti Sava“ Zemun u Surčinu, sa zadatkom da prati tok revizije u svim ograncima na teritoriji navedenih opština.

Komisiju čini stručni kadar, diplomirani bibliotekari sa dugogodišnjim iskustvom. Ista je na kraju postupka revizije sačinila Zapisnike i Izveštaje za svaki ogranak Odeljenja biblioteke „Sveti Sava“ Zemun i Surčin i dostavila Upravnom odboru Biblioteke grada Beograda na dalje postupanje. UO je na osnovu uvida i detaljne analize Zapisnika i Izveštaja uvažio predloge Komisije i doneo Odluke da se u skladu sa zakonskim propisima izvrši otpis (rashod): oštećene i neupotrebljive, neaktuelne, građe koja nije nađena na licu mesta i građe koja nije vraćena duže od tri godine.

Iz navedenog proizilazi da ne postoje knjige koje se prema vašem pisanju označavaju po nekom kriterijumu kao „višak“ i koje se dostavljaju papir-servisu. Revizija u navedenom ogranku završena je u decembru 2016. i što se tiče situacije u ogranku u Dobanovcima, napominjemo da nije bilo neaktuelne građe, pa ni predloga komisije, kao ni odluke UO“, navedeno je u dopisu direktorke Ninkov.

Ona dalje navodi da se, po aktuelnim propisima spisak neaktuelne građe dostavlja Narodnoj biblioteci Srbije, kako bi ista odabrala sa spiska građu koja joj je eventualno neophodna. „Neupotrebljivu i oštećenu građu, a nakon završene revizije i donošenja Odluka UO, dostavljamo firmi koja se bavi otkupom papira sa kojom Biblioteka ima zaključen ugovor, a koji predstavlja neku vrstu garancije da će neupotrebljiva i oštećena građa biti reciklirana i da bi na taj način bila sprečena dostupnost takve građe po različitim delovima grada i mestima“, navodi se u reagovanju Biblioteke grada Beograda, i dodaje se da, uzimajući u obzir navedeno, nisu tačni navodi da će Zemunska biblioteka „uništiti“ deo fonda, jer pravi mesta za nova izdanja.

 

Povezani tekstovi