Foto: Dejana Majstorović

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje prema kojem se očekuje veća količina padavina tokom večeri i predstojećeg vikenda. U većini mesta u Srbiji očekuje se da će pasti od 20 do 30 litara po metru kvadratnom za vrlo kratak vremenski period, kao i pojava grada i olujnog vetra.
„Naredba predviđa preduzimanje svih mera zaštite stanovništva i materijalnih dobara na terenu, te umanjenje mogućih rizika od pojave „urbanih poplava”, bujica, odrona i mogućih aktiviranja klizišta. Zahtevano je angažovanje resursa komunalnih službi i osposobljenih subjekata za reagovanje u ovakvim situacijama, kao i koordinacija sa nadležnim javnim vodoprivrednim preduzećima u slučaju sprovođenja mera odbrane od poplava“, navodi se u saopštenju Sekretarijata za informisanje grada Beograda.

Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije predsedavao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, zamenik gradonačelnika Goran Vesić, pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, član Gradskog veća Slobodan Šolević, v.d. sekretara za poslove odbrane, vanrednh situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima Darko Glavaš, kao i direktori nadležnih komunalnih preduzeća.