Danasov naslov reagovanja MOK, „Aida Ćorović sa ravnogorcima i Ljajićem“, primeren je ratnoj propagandi, a ne razmeni mišljenja u civilizovanom listu. Ćorovićeva se u objavljenom tekstu naziva po nadimku, pripisuje joj se marginalan značaj, njeno javno ponašanje pripisuje se korupciji organizacije „Urban-in“ od strane ministra Rasima Ljajića. Ćorovićevoj se zamera da ne prihvata islamsko odevanje studentkinja Fakulteta za islamske studije i da ne vidi „da im je mahrama zaštita a ne teret, sigurnost a ne frustracija, obligatna vjerska obaveza a ne samo pravo i put ka vječnom užitku u dženetskim (rajskim) ljepotama a ne samo strogo formativni način odijevanja“. Ćorovićevoj se zamera da je debelo plaćena iz državnih fondova da „ljaga“ narod kojem pripada; ona se u tekstu koji je Danas objavio opisuje kao „nikogović“, „lice bez biografije, bez fakultetskog obrazovanja, bez kučeta i mačeta, isfrustrirano ličnim životnim neuspjehom, u samom vrhuncu klimaksa“. Ćorovićeva se u tekstu koji je Danas objavio dovodi u vezu sa „masovnim strijeljanjima ‘nepodobnih’ građana muslimanske vjere na Hadžetu u Novom Pazaru i drugim stratištima četrdesetih godina dvadesetog vijeka, odnosno nacional-fašističkim divljanjima ostrvljenih zvijeri koje su proizvele genocid u Srebrenici i mnoga druga zlodjela.“

Objavljeni tekst ne govori ništa istinito o Aidi Ćorović; on govori o MOK Islamske zajednice u Srbiji kao o krajnje šovinističkoj organizaciji, jer je za izrazite šoviniste neprijateljstvo prema „odnarođenim“ pripadnici(a)ma vlastite grupe uvek veće i prioritetnije nego neprijateljstvo prema etničkim ili verskim rivalima. Ali, ovaj tekst govori dosta o Danasu: najmanje što bi Danas mogao da uradi bio bi uvodnik u kojem bi se saopštila motivacija za vlastito ponašanje u ovoj stvari. U protivnom, Danas će početi da podseća na julovske medije koji su na sličan način pisali o antiratnim aktivist(k)i(nja)ma devedesetih godina. Ne čudi što MOK primenjuje karadžićevsku retoriku, ali je čudo kad je Danas in extenso objavljuje.

Asocijacija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina