… profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stoiljković, karikaturista Predrag Koraksić Koraks i novinar Mijat Lakićević. Još jedan doprinos onome što se dešava u Požegi ovog proleća.

Sa zadovoljstvom smo zaključili pre nekoliko dana da je otvaranje različitih tema, dijaloga, diskusija, davanje različitih mišljenja, jedna od najvažnijih tekovina zbivanaja u Požegi. Gosti iz Beograda su tome nesumnjivo dali svoj doprinos. Teme pomenute tribine su dobro izabrane i to je bila prilika da se čuju važne poruke ali i da se dodatno upotpuni slika stanja u kome se Srbija danas nalazi. Govorili su na različite teme i ja bih se ovoga puta posebno osvrnuo na izlaganje Mijata Lakićevića. Zapravo, želeo bih da ukratko razradim teze koje je on postavio i apostrofiram neka mesta kojih se dotakao u svom izlaganju.

Naime, Lakićević opisuje lošu ekonomsku situaciju u Srbiji kao i razloge koji su doveli do toga. Srbija trenutno ima gotovo najniži rast BDP u okruženju, koji iznosi za prošlu godinu 1,9 % što je nedovoljno za popravljanje naše ekonomije. Razlog za takvo stanje se krije u nedostatku ozbiljnih investicija, posebno domaćih investitora. Da bi stigli do željenog rasta od pet i više odsto, investicije moraju iznositi najmanje 25% BDP-a , a one su danas između petnaest i osamnaest odsto.

Zašto investicije nisu na tom nivou Lakićević navodi dva ključna razloga – nedostatak vladavine prava i slabe institucije. Šta je u stvari vladavina prava. Ova definicija je po mom sudu najkraća i najsadržajnija, citiram: „Vladavina prava je metapravna ideja o valjanom pravnom poretku koji podrobnim i postojanim pravnim ograničenjima vlasti, odgovarajućim svojstvima zakona i pouzdanim institucionalnim jemstvima obezbeđuje ljudsku sigurnost i slobodu“.

Da bi domaće investicije podigli na viši nivo, investitor mora da bude siguran i mora da zna da pravila igre jednako važe za sve. Takvu situaciju sada nemamo, ni izdaleka. Instutucije moraju da budu nezavisne i jake. Samo tako stvari mogu da se menjaju u željenom pravcu, a taj pravac je rast ekonomije, poboljšanje životnog standarda i veće plate.Sa ovakvim rastom, bolje reći stagnacijom – to se neće uskoro dogoditi.

Kada gosti dolaze po pelcer kod nas ne bi trebalo da ih zanima samo kako se boriti protiv pogrešnih odluka vlasti nego i šta činiti jednog dana kada dođe do njene smene. Takvih ideja je bilo puno ovog proleća u Požegi. To me posebno raduje. Jasne procedure, uvođenje mehanizama kontrole vlasti, što veća participacija građana u odlučivanju, valjani konkursi prilikom zapošljavanja, samo su neke ideje koje moraju zauzeti centralno mesto na agendi prvih koraka buduće vlasti. Dakle, vladavina prava i jačanje institucija. Mnogi naši sugrađani na vreme misle o tome.

Zato građani Srbije dođite po pelcere u Požegu, rasadnik je non-stop otvoren. Što pre dođete, to bolje za sve nas.

Autor je diplomirani istoričar, potpredsednik OO Demokratske stranke Požega