Srbija da napusti evropske integracije 1Foto: Medija centar

Nemačka pokušava da od EU napravi novu svetsku silu, sa svojom vojskom, valutom i politikom, kojom će upravljati. Makron to podržava, zato i slabi u Francuskoj.

Na svetskoj sceni je otvoren sukob unutar zapada. Taj sukob je prisutan i između država zapada i unutar samih država između različitih političkih opcija. Sukob je između korporativnog globalizma i državnog suvereniteta. Da li snagu u društvu treba da imaju izabrani predstavnici naroda ili globalne korporacije i nadnacionalne strukture? DJB vodi državotvornu politiku i smatra da Srbija treba da prati politiku suvereniteta država.

Sve velike sile su kolonijalne sile, ali imaju različit pristup svetu koga kolonizuju. Rusija i Kina su, zarad sopstvenih interesa naravno, oduvek na stanovištu poštovanja državnog suvereniteta. U SAD-u je dolaskom Trampa došlo do promene. Tramp i Republikanska stranka u SAD-u su im se pridružili. Klintonovi i Demokratska stranka u SAD-u su na poziciji korporativnog globalizma.

Države EU su pred izborom da li će učestvovati u trećoj avanturi Nemačke u ostvarenju dominacije Evropom pod plaštom EU i stvaranja nove svetske sile. Britanija je svoj odgovor već dala. Deo Francuske u žutim prslucima gleda u pravcu Frexita. Italija, skandinavske zemlje takođe.

Srbija bi trebala da podrži talas tih promena u Evropi, da ojača svoj suverenitet, da učestvuje u stvaranju novog poretka u Evropi zasnovanog na saradnji suverenih država. Srbija treba da napusti EU integracije jer su postale poligon za kolonizaciju od strane Nemačke. Prvi korak je da sa grbače skine sve koji su učestvovali, učestvuju i direktno pomažu kolonizaciju Srbije: i sadašnju i bivšu vlast.

Želim nam svima srećnu i uspešnu Novu 2019. godinu.

Autor je bivši predsednik DJB