Četiri kratke napomene 1Foto: FreeImages / Cierpki

Tim povodom četiri kratke napomene:

1. Obratio sam se urednicima Danasa s predlogom da kao „Lični stav“ objavi moj kratki tekst pomirljivog naslova „Danas može bolje“. Zašto i kako je u redakciji moj prilog „prekršten“ na trapav i bombast način nije moje da se time bavim. LJubazno molim autorku da o naslovu teksta „Bombast naslov i Latinka Perović“ raspravi sa članicama i članovima redakcije koji su mi taj naslov poturili kao kukavica jaje.

2. Dnevne asocijacije su loš savetnik u javnim iskazima. Sa žaljenjem moram da autorku obavestim da Zoran Đinđić nije sarađivao u Praxisu. Štaviše, prema toj orijentaciji u filozofiji marksizma imao je, sa ozbiljnim razlozima, skeptičan stav. Lepo molim gospođu Popović da pročita njegov rad „Praxis – marksizam u njegovoj epohi.“ (Theoria, 1-2/1988).

3. Ni na koji način nisam sporio da je Latinka Perović istoričarka. Samo sam čitaoce Danasa podsetio da je kasnih šezdesetih i ranih sedamdesetih bila, već po funkciji u Centralnom komitetu Saveza komunista Srbije, vrlo aktivna u progonu Zage Golubović i njenih kolega, ali i drugih poslenika u kulturi. To je konstatacija činjenice, a ne stav koji može biti predmet bilo kakve polemike. Nešto nije u redu u kulturi u kojoj progoniteljka u trenutku smrti progonjene javno govori o toj žrtvi jednog vremena koji bi mnogi da zaborave. Andrić je negde zapisao „Nezvani neka šute“!

4. Naravno da sam čitao sve što je Danas povodom smrti Zage Golubović objavio. Nije mi bila potrebna Vikipedija. Vaš prilog sam vrlo pažljivo pročitao. Bilo bi lepo da i Vi to učinite i pažljivije pišete u interesu čitalaca Danasa.

S izrazima uvažavanja.

Autor je sociolog