Foto: Stanislav Milojković

Objavili ste moj tekst (pod naslovom „Društveni dijalog umesto kofe pomija na Vučića“), ali ste namerno ili slučajno (možda greškom lektora?) ubacili jedno nepotrebno slovo koje bitno menja suštinu onog što sam napisao na konto Milana Stamatovića.

Naime, pasus o kome je reč u originalu glasi:

„Lako je plasirati uvrede, teško je stati svojim imenom iza stava o bolnim temama i trpeti odijum (psovačke) javnosti. To je valjda i razlog što su iz medija nestali intelektualci koji nisu histerični navijači, već koji predstavljaju savest društva, a koji ne bi dozvolili da se, recimo, stranački paravojni dečiji kampovi u kojima strani „psi rata“ našu decu uče patriotizmu, hvale i legitimizuju. Oni bi, siguran sam, ukorili i Danas što roni suze zbog zatvaranja kampa od strane policije i koji, i posle svega, nastavlja propagiranje Milana Stamatovića i njegove ambicije da napravi još neki Mein Kamp.“

A vi ste umesto „Mein Kamp“ napisali „Mein Kampf“, čime je igra reči kako sam je ja napisao dobila sasvim drugo značenje.

Dakle Milan Stamatović, ja se barem iskreno nadam, nema ambiciju da piše Mein Kampf, već, kako sam tvrdi, želi da pravi nove logore, to jest, paravojne kampove za decu, koje sam ja nazvao Mein Kamp. Bez f.

Hvala što ćete objaviti ovu ispravku.

Srdačan pozdrav.

Odgovor glavnog urednika

Gospodine Krstiću, u pitanju je preterano revnostan rad naših lektorki, nikako namera.

Gl. urednik