"Nije utvrđena pojava nasilja nad korisnicama ustanova za smeštaj" 1ilustracija Foto: pixabay / jackmac34

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva Inicijativu za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbija da hitno dostavi jasne dokaze o navodima da su žene i devojčice u ustanovama zatvorenog tipa u posebno teškom položaju i da su žrtve različitih oblika rodnog zasnovanog nasilja.

Ministarstvo ukazuje da su svi oblici nasilja i diskriminacije strogo zabranjeni i da je neophodno da svi koji imaju saznanja o njihovom postojanju to prijave Inspekciji socijalne zaštite ovog ministarstva ili Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, ako se ta ustanova nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti redovno sprovodi inspekcijske nadzore u kojima utvrđuje i kontroliše uslove života i zaštitu korisnika u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj, kao i primenu standarda od strane zaposlenih koji se odnose na kompletnu zaštitu korisnika.

Tokom 2020. i 2021. godine sprovedena su 163 inspekcijska nadzora i utvrđeno je da ustanove za smeštaj u određenim slučajevima nisu ispunjavale strukturalne standarde u pogledu broja i strukture zaposlenih i prostora i opreme. U navedenom periodu nije utvrđena pojava nasilja nad korisnicama.

Ministarstvo ukazuje da je institucija Zaštitnika građana u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture nakon obilaska pet ustanova za smeštaj lica sa intelektualnim i mentalnim teškoćama sačinila izveštaj o ljudskim, seksualnim i reproduktivnim pravima žena sa invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite u decembru 2020. godine, u kome nije konstatovana pojava prisilnih prekida trudnoće korisnica i zaključeno je da je ta pojava postala “relikt prošlosti“.

Nije zabeleženo da je lekar, specijalista ginekologije, prepisao kontraceptivna sredstva maloletnim korisnicama, kojima je potreban I stepen podrške, odnosno stalna pomoć drugog lica, takođe se navodi u izveštaju.

Zaštitnik građana je, takođe, od početka 2021. godine u svojstvu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture obišao šest ustanova socijalne zaštite i nije izjavio ozbiljne primedbe na njihov rad i zaštitu prava korisnika na smeštaju.

U martu ove godine, delegacija Komiteta protiv torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Saveta Evrope je obišla dve ustanove socijalne zaštite i u preliminarnom izveštaju nije navela primedbe na poštovanje ljudskih prava korisnika u periodu epidemije.

Ministarstvo naglašava da se u ustanovama socijalne zaštite primenjuju standardi koji su propisani Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

Ministarstvo naglašava da je u ustanovama za smeštaj obezbeđena primarna zdravstvena zaštita korisnika, da su radno angažovani lekari i medicinski tehničari, kao i da su organizovani specijalistički pregledi.

Spavaonice su odvojene za lica različitog pola u ustanovama, osim kada su smeštena deca do sedam godina starosti, vanbračni partneri i bračni supružnici.

Ministarstvo ističe da je radna okupacija, koja podrazumeva usvajanje novih znanja i veština, programska aktivnost u sklopu usluge domskog smeštaja, usmerena ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika i smatra se pravom korisnika. Radno angažovanje korisnika na smeštaju nije dozvoljeno, jer se smatra zloupotrebom korisnika.

Takođe, ishrana korisnika obezbeđuje se prema nedeljnom jelovniku, koji se sastavlja u skladu sa nutricionističkim standardima, a obroci se spravljaju u profesionalnim kuhinjama, koje moraju da ispunjavaju sanitarno-higijenske uslove.

U okviru normativnih aktivnosti, Ministarstvo teži ka unapređenju sistema socijalne zaštite i usluga.

U tom cilju je, pored ostalog, pokrenut proces izrade Nacrta strategije deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period od 2021-2026. godine, čiji cilj je ostvarivanje prava na život u zajednici korisnika socijalne zaštite kroz procese deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.