Vratiti dobre akademske običaje 1Ilustracija Foto: Pixabay/terimakasih0

Ipak, vredelo bi napomenuti da kritičari takvog stanja nisu samo „grupa profesora“ odnosno „pobunjena struja“, jer se neslaganje sa načinima upravljanja fakultetom već godinama izražava kroz zvanične stavove Katedre za srpsku književnost, jedne od najstarijih katedara u Srbiji (osnovana 1851).

Duže od tri godine Katedra insistira na tajnom glasanju prilikom izbora dekana, kao najdemokratskijem načinu utvrđivanja volje većine – to je odbacivano čak i ove godine, uprkos tome što je u međuvremenu izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju baš takvo glasanje predviđeno (da li je u tome razlog što Statut fakulteta nije bio blagovremeno usaglašen sa Zakonom?).

Takođe, Katedra već dve godine upozorava na nelegitimnost Saveta fakulteta, isto bez efekta, da bi prošle nedelje čak bili naprečac zakazani izbori za Savet, koji su potom odloženi zahvaljujući dopisu u kojem je vrlo precizno obrazloženo zbog čega su oni nelegalni i nelegitimni, i predloženi koraci kojima bi Nastavno-naučno veće, kao jedino telo koje trenutno ima legalitet i legitimitet, moglo fakultet izvesti iz interegnuma.

Dugo je sve ovo u kuloarskim pričama tumačeno kao sukob nacionalnih i stranih filologija, motivisan i ličnim razlozima. Raduje stoga što su prošlog meseca i profesori sa drugih katedara javno istupili na NN veću braneći zakonitost, i što je i Katedra za srpski jezik zvanično iznela nekoliko konstruktivnih predloga za prevazilaženje sadašnjeg stanja. Nadam se da ćemo svi zajedno uspeti da vratimo zakonitost i dobre akademske običaje na Filološki fakultet.

dr Nenad Nikolić, vanredni profesor na Katedri za srpsku književnost Filološkog fakulteta