„Želimo da zajedničkom inspekcijom suzbijemo i sivu ekonomiju, a i da povećamo broj zaposlenih“, dodao je zatim ministar, a preneo Blic.

Kako se to povećava broj zaposlenih delovanjem inspekcije? Nikako. Ali se zato ulepšava slika na tržištu rada. Tako je u prethodnih par godina ta slika doživela pravu restauraciju. Od 608.000 nezaposlenih u 2014, stiglo se na samo 384.000 u drugom kvartalu ove godine. Ili drugačije, od stope nezaposlenosti od 19,2 odsto na znatno manjih 11,8 odsto. To su podaci iz Ankete o radnoj snazi, istraživanja koje se oslanja na odgovore ispitanika, koji se računaju kao zaposleni ako su u nedelji koja prethodi anketiranju proveli makar 60 minuta radeći neki posao za koji su dobili ili novac ili neku naknadu u naturi, recimo par piva. Dakle, anketa računa i rad na crno.

S druge strane, žustar napor inspekcija dovodi do toga da poslodavci moraju da neke od tih radnika na crno prijave, što čini da se oni u statistici formalne zaposlenosti vide kao „novi“ radnici. Dakle, ljudi koji su već imali radno mesto i platu (ali koji nisu bili prijavljeni), sada se u državnoj statistici prikazuju kao novozaposleni, kao da je otvorena neka nova firma koja je zaposlila ljude koji do tada nisu imali nikakav posao, iako nijedno novo radno mesto nije otvoreno, već su samo postojeća evidentirana i poslodavci naterani da plaćaju poreze i doprinose. Tako je u 2015. prikazan rast od čak 150.000 novih radnih mesta, što je nemilice korišćeno i u predizbornim kampanjama, iako se uopšte ne radi o novim radnim mestima.

Rad inspekcije je naravno pohvalan i vrlo koristan, jer radnici koji nisu imali ni zdravstveno ni penzijsko osiguranje ni prava iz radnog odnosa, po prijavljivanju sve to dobijaju, dok država dobija prihode od poreza i doprinosa, a ujedno se suzbija i nelojalna konkurencija, što pomaže firmama koje poštuju sve zakone. Ali, prijavljivanje radnika na crno nije otvaranje novih radnih mesta i ne znači „povećanje broja zaposlenih“.

A kada se pogledaju pravi podaci o novootvorenim radnim mestima, dolazimo do sumornije statistike. Broj postojećih poslova u Srbiji godišnje se povećava za samo jedan odsto. To je prava statistika o kojoj bi ministar trebalo da razmišlja.