Iako javnost nije imala priliku da se upozna sa predloženim izmenama zakona, sa velikom verovatnoćom se može pretpostaviti da ta rešenja ne dovode do dalje demokratizacije društva. Naprotiv! Verovatno će, usvoje li se ove izmene, Srbija po njima biti izuzetak, makar u demokratskom svetu. Jer, umesto da se ograničava delovanje vojnih policajaca ono se na ovaj način proširuje i izvodi van dosadašnjeg delokruga. Vojna policija se na mala vrata tako „izvodi iz kasarni“. Samim tim se proširuju ovlašćenja i samom ministru.

Teško je reći šta je krajnja namera predlagača ovog zakonskog rešenje i šta je konkretan povod, ali njime se obesmišljava uloga ministra odbrane koji je tu da bi kao civil kontrolisao rad, stanje i primenu zakona u Vojsci Srbije, a ne da bi direktno naređivao. Videli smo u slučaju Bratislava Gašića kakve posledice mogu da se dogode kada ministar preuzme komandu, ako se sećate slučaja helikopter. Uostalom ko će ministra da kontroliše.

Recimo da je aktuelni ministar nepogrešiv, ali šta ćemo kada na njegovo mesto, jednog dana, dođe neko manje sposoban, neko ko ne ume da sagleda kompletnu situaciju, neko ko je brzoplet i ličan. I takav ministar recimo naredi vojnim policajcima da obezbeđuju njemu bliskog biznismena, ili švercera oružja, fudbalskog menadžera, ili kakvog dilera. Šta ćemo ako takav nekompetentan ministar izda nalog vojnim policajcima da rasture demonstracije ispred Vlade. Lako će on smisliti objašnjenje da je to izvedeno „preventivno kao antiteroristička zaštita“.

Pa i sadašnji ministar može, na primer, poštujući kuma vlasnika televizije da mu dodeli vojnu policiju. Može i tetki koja mu je dala onolike pare da pošalje policajce. Šta ga u tome ograničava – ništa.

Dakle, u samoj svojoj suštini ovakav predlog je naopak, koruptivan i sa velikom mogućnošću zloupotrebe. Čitav deo vojske, sve sa sredstvima rada podređuje se jednom čoveku koji se nije proslavio na bivšoj ministarskoj funkciji. Ako se sećate zapošljavao je ekstremiste a kod njegovih službenika otkrivena je i droga u kolima.

Da je kakvim slučajem ovakav zakon i ranije postojao dužnost ministra odbrane bila bi da traži njegovo ukidanje. Zato što je takav predlog po više osnova problematičan.