AMSS: Najopterećeniji putevi ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj 1Naplatna stanica Beograd Foto: Putevi Srbije

Čekanja ima na naplatnoj stanici Stara Pazova u smeru ka Beogradu od oko 15 minuta, a na naplatnoj stanici Nais se čeka oko 15 minuta. Zadržavanja ima i na graničnim prelazima, a najduže od 180 minuta je na mađarskom graničnom prelazu Reska na izlazu.

Na Horgošu za ulaz čeka 30 minuta. Na Graničnom prelazu Gradina za izlaz se čeka 60 minuta, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Na putničkim terminalima najduže ima zadržavanja na graničnom prelazu Šid na izlazu i to oko 240 minuta.

Na Kelebiji i Batrovcima na teretnom terminalu se za izlaz čeka oko 120 minuta.

Iz AMSS napominju da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima relativno i često promenljivo.