Foto: Janson Morison/Free Images

Bez toga se, kako u saopštenju navodi Društvo sudija, ne može postići ni odgovornost i efikasnost pravosuđa.

Ukazano je da brojna značajna rešenja još uvek nisu uspostavljena na način da istovremeno odgovaraju pravnoj tradiciji i mogućnostima Srbije niti su, sa druge strane, usklađena sa evropskim pravnim tekovinama i standardima na što višem nivou.

Reč je, između ostalih, o rešenjima kojima se uređuje odnos zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, neophodnim garancijama za nezavisnost sudstva.

Vlada i Skupština, sugeriše Društvo sudija Srbije, treba da formiraju radne grupe u koje bi bili uključeni i eminentni profesori ustavnog prava, predstavnici najviših pravosudnih institucija i autentičnih udruženja koja se zalažu za vladavinu prava kako bi izradili novi nacrt amandmana i poslali ga Venecijanskoj komisiji na mišljenje.