EU: Rumuni i Grci u najvećem riziku od siromaštva 1Foto: Danas

U toku 2017. godini, građani izvan Evropske unije bili su izloženi većem riziku od siromaštva od stranih državljana Evropske unije (EU) ili nacionalnih građana u zemljama EU, podaci su Eurostata.

U celoj EU, 41 odsto građana koji nisu državljani EU ocenjeni su kao izloženi riziku od siromaštva u poređenju sa 21,9 odsto državljana EU koji žive i rade u drgim zemljama te zajednice, i nešto više od 15 odsto što je procenat za nacionalne građane EU država.

Stopa rizika od siromaštva je udeo ljudi sa ekvivalentnim raspoloživim dohotkom ispod praga rizika od siromaštva.

Među zemljama članicama EU, prema dostupnim podacima, stopa rizika od siromaštva zabežena za građane izvan EU bila je najveća i iznosila je 55,5 odsto u Belgiji, a slede Španija sa 51,5 odsto, Hrvatska sa 47,9 odsto, Švedska 547,7 odsto i Francuska 45,3 odsto.

EU: Rumuni i Grci u najvećem riziku od siromaštva 2

Za strane državljane EU stopa rizika od siromaštva bila je najveća u Mađarskoj i iznosila je skoro 40 odsto, zatim u Španiji sa pet procenata nižim skorom i Grčkoj gde je taj procenat iznosio 32 odsto.

Najveće stope rizika od siromaštva za nacionalne građane zabežene su u Rumuniji gde se u riziku od siromašnog života nalazi nešto više od 20 odsto Rumuna. Za procenat niža statistika zabeležena je u Grčkoj. Španci, Bugari, Litvanci, kao i Italijani, njih više od 18 odsto, rizikuje da živi u siromaštvu.

Češka se može pohvaliti najnižom stopom rizika od siromaštva za svoje državljane i ona iznosi nešto više od sedam odsto.

Takođe, Estonija je zabeležila najnižu stopu siromaštva za strane državljane EU i ona je samo tri odsto, dok je Mađarska imala najnižu stopu rizika od siromaštva za građane izvan EU i to 12 odsto.