Foto: Nataša Matović / Univerzitetska biblioteka

Novine Pravda svedoče o zanimljivim udruženjima koja su pravljena u Jugoslaviji između dva svetska rata. Tako je u Jagodini pre 80 godina postojalo Udruženje belih udovaca, u Kragujevcu udruženje raspuštenica, a u Kruševcu nešto svakako još originalnije – Udruženje namćora, ugursuza, baksuza koji su se, još idealnije, zvali “Dobra narav”.

Nisu imali nikakve predsednike, pečate, a čak se nije znalo ni ko im je član. Ipak, neki od njih su se odali, a novinar piše da među njima i pripadnika najrazličitijih profesija – kafedžija, advokata, mesara, trgovaca…

Izabrali su i svoj dan, a prema njihovim procenama najbaksuzniji je bio deveti utorak posle Božića, koji su po pravilu od osnivanja svake godine slavili.

Reporter prenosi i zanimljivu tužbu koja je udruženju te godine stigla.  Naime, ispostavilo se da je jedan kruševački apotekar dobio pozivnicu za proslavu Najbaksuznijeg dana u godini. Kako je čovek zaključio da nije baksuz, našao se uvređenim i otišao kod sreskog načelnika i podneo tužbu protiv udruženja.

Pre tačno 80 godina društvo je uvelo još jednu novinu – žensku sekciju, a Dan baksuza su došli da proslave i istomišljenici iz Slovenije i Hrvatske.

List Pravda pre 80 godina prenosi kako je tekao Salon automobila u Beogradu, današnji Sajam. Reporter navodi da je trećeg dana salona konačno došlo više kupaca, a manje gledalaca.

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

I Kraljevina Jugoslavija je pre 80 godina radila na podizanju broja turista, kao što i danas pokušavaju zemlje Balkana.

List Vreme od 8. marta 1938. godine piše da je Jugoslaviju tada za godinu dana posetilo nešto više od miliona turista.  Novinar Vremena zaključuje da Jugoslavija mora da se bori za svakog posetioca,  jer država tada ipak priznaje slabo povećanje u odnosu na godinu pre – kada je državu došlo da vidi oko 900.000 stranaca.

Kao razlozi za neveliko povećanje se navodi i to što Jugoslavija više nije bila toliko siromašna kao prethodnih godina, kada se oporavljala od svetske ekonomske krize.

“Turisti su se u proteklim godinama svikli na jugoslovensku gotovo poslovičnu jeftinoću”, piše reporter Vremena.

Tadašnji ministar trgovine, slično kao i danas, apeluje da se hotelijerstvo sredi u državi, da se nivo higijene podigne, a tipovi hotela prilagode prosečnom turisti koji dolazi da vidi zemlju.

Iz teksta može da se vidi da se Jugoslavija tada takmičila i sa “starim turističkim zemljama” koje su već podigle turizam na zavidni nivo, a i pre 80 godina je Pariz, koji poređenja radi danas primi milion posetilaca dnevno, bio glavna evropska turistička atrakcija.

Vreme na trećoj strani donosi i fotografiju grada Graca sa suncem koje se rađa u obliku kukastog krsta.  U pitanju je razglednica koju su napravili tadašnji austrijski nacionalsocijalisti. Austrijska Vlada je zabranila ove razglednice.

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

List Danas svakoga dana prelistava glavne vesti na današnji dan pre 80 godina, tačnije 1938. godine. Predmet analize su dnevni listovi Vreme i Pravda, koji danas ne postoje. Ideja jeste da se čitaoci vrate u prošlost, da sa vremenske distance vide kako su izgledale vesti, ali i kako su novinari, pa i sami sugrađani, razmišljali u Srbiji u turbulentnom periodu između dva rata i pred sam početak Drugog svetskog rata. Pored političkih vesti, objavljivaćemo i društvene, ekonomske, ali i vesti iz domena zabave i sporta.