„Misija: Kiseonik“ sledeće tri godine 1

O neophodnosti odlučnije borbe protiv duvanskog dima, na edukativnom panelu su osim organizatora govorili dr Ferenc Vicko, državni sekretar Ministarstva zdravlja, Vesna Savić Đukić iz UNICEF-a, Violeta Jovanović iz NALED-a, Ksenija Purković iz kompanije Astra Zeneca, kao i brojni stručnjaci koji se bave prevencijom pušenja u Srbiji.

Podaci o korišćenju duvanskog dima u Srbiji su poražavajući. Prema statistici Instituta za javno zdravlje, više od 40 odsto tinejdžera do svoje 15. godine probalo je cigarete, a više od 15 odsto njih svakodnevno puši. Situacija je alarmantnija kada se pogleda koliko sredstava građani Srbije odvajaju za cigarete – dnevno pet miliona eura! Praktično, stanovnici Srbije potroše dve milijarde eura na kupovinu cigareta, što predstavlja celokupni godišnji budžet Fonda za zdravstveno osiguranje Srbije, rečeno je na ovom skupu.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr Ferenc Vicko istakao je da bi ovakvih pozitivnih primera društvene odgovornosti trebalo  da bude što više.

– S obzirom da i pušenje izaziva vrstu zavisnosti i da imamo nepovoljnu statistiku broja pušača kod školske dece, to smatramo vrlo važnom borbom posebno sa obzirom da je očuvanje zdravlja veoma značajno kod mladih zbog dalekosežnih posledica u kasnijem životu, rekao je Vicko.

Predstavljajući kampanju, Goran Zarić, jedan od osnivača fonda Propulsion“, je podsetio da u Srbiji puši skoro svaki drugi muškarac i svaka treća žena, dok svako drugo domaćinstvo, ima najmanje jednog člana koji puši.

– Pušači u proseku žive deset godina manje. Takođe, svaka deseta osoba starija od 30 godina, umrla je zbog bolesti koje su povezane sa upotrebom cigareta ili izlaganjem duvanskom dimu. Svesni smo da je promena navika kod odraslih vrlo teška, ali zato bar možemo uticati na mlade, sa ciljem da preveniramo i smanjimo pušenje kod školske dece. Kako bismo to i ostvarili, kroz seriju kreativnih radionica, direktnu saradnju sa brojnim osnovnim školama u Srbiji, kao i kroz učešće poznatih mladih ljudi koji su aktivni na društvenim mrežama, u naredne tri godine radićemo na promociji dobrih, korisnih navika i kvalitetne organizacije slobodnog vremena kao alternative nezdravom načinu života, rekao je Zarić, a u ime Unicefa se obratila Vesna Savić Đukić

Sada, više nego ikada, moramo da prepoznamo činjenicu da je razvoj održiv jedino ako ga mogu nastaviti buduće generacije. Ukoliko zajednički osiguramo da svako dete, a posebno deca koja su isključena i siromašna, dobiju jednaku šansu za obrazovanje, zdravlje i zaštitu – mogu, kao odrasli, da budu zadovoljni i produktivni članovi društva, rekla je Savić Đukić.

Aktivnosti za slobodno vreme

„Programi koji će pružiti priliku mladima da aktivno provode slobodno vreme mogu da odgovore na ključne faktore koji ih usmeravaju ka lošim navikama, među kojima je i odbrana od problema. Ti programi trebalo bi da ohrabruju i stimulišu osećaj vrednosti i sposobnosti da sami kreiraju prilike za napredak i izvesnu budućnost, rekla je izvršna direktorka Naleda Violeta Jovanović.