MUP ima pravo da snima javna mesta 1Foto: Logo

Takođe je utvrđeno da policija ima ovlašćenja da nadzire i snima javno mesto, radi obavljanja policijskih poslova u skladu sa propisom o evidenciji i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

U saopštenju Poverenika navodi se da Ministarstvo unutašnjih poslova ima ovlašćenja da prikuplja i obrađuje video i audio zapise i prikupljene podatke koristi u svrhu praćenja javnih skupova, povećanja bezbednosti saobraćaja, ljudi i imovine, granične kontrole, obezbeđivanja dokaza za podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava i obavljanje poslova kontrole u skladu sa Zakonom.

Poverenik je dodao da informacioni sistem neće biti povezan sa zbirkama biometrijskih podataka građana.

U saopštenju se navodi i da je Poverenik ukazao predstavnicima MUP da je neohodno izraditi procene uticaja tog nadzornog sistema na zaštitu podataka o ličnosti.