Nova procedura o zapošljavanju radnika iz Srbije u inostranstvu 1Foto: Pixabay/Rawpixel

Kako se navodi u saopštenju, u toku postupka kontrole Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je obavestilo Zaštitnika građana da je sprovelo nadzor nad radom Nacionalne službe za zapošljavanje te da su joj naložene mere, između ostalog, i da izradi novu proceduru o zapošljavanju državljana Srbije u inostranstvu. Kako je navedeno, potrebno je da nova procedura bude usklađena sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, naročito u delu koji se odnosi na zaključivanje ugovora o radu pre odlaska u inostranstvo u dvojezičnom formatu.

„Saglasno novoj proceduri propisano je da pre započinjanja postupka posredovanja, inostrani poslodavac mora da dostavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje podatke o svim uslovima života i rada u inostranstvu. Takođe, u obavezi je da dostavi nacrt ugovora o radu za svako radno mesto za koje je iskazana potreba za zapošljavanjem građana Republike Srbije, kao i da ga dostavi zainteresovanim licima za rad u inostranstvu. S obzirom da su organi otklonili uzroke povrede prava građana tokom trajanja kontrolnog postupka, Zaštitnik građana je obustavio postupak“, ističe se u saopštenju Ombudsmana.