Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Nacrt osnovnih pravaca tehnološkog razvoja AP Vojvodine, u čijoj izradi je učestvovala ekspertska grupa od 42 stručnjaka iz različitih oblasti tehnološkog razvoja. Sačinjeni tekst upućen je na recenziju stručnjacima Evropske unije, u okviru evroregionalne saradnje Vojvodine sa regijama zemalja EU.
Naime, u okviru realizacije projekta „Podrške transferu novih tehnologija“ – jednom od 14 projekata Programa privrednog razvoja Vojvodine – Nacrt kao, takođe, strateški dokument, sačinio je Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, Tehnološkim fakultetom i Prirodno-matematičkim fakultetom u Novom Sadu. Izvršno veće Vojvodine uputiće dokument na javnu raspravu, koja će trajati 30 dana, a nakon toga utvrdiće Predlog osnovnih pravaca tehnološkog razvoja AP Vojvodine i uputiti ga Skupštini AP Vojvodine na usvajanje.

Majka hrabrost

Pokrajinska vlada rešila je da sa 100 hiljada dinara pomogne Viktoriji Tamaši – Babić, kao ženi čiji porođaj predstavlja jedinstven slučaj u našoj medicinskoj praksi. Ona je, posle dugogodišnje hemodijalize i transplantacije dva vitalna organa – rodila sina.

Tehnološki razvoj Vojvodine sadrži glavne strateške pravce tehnološkog razvoja Pokrajine u narednih deset godina: u oblasti računarstva, komunikacija i automatizovanih sistema, biotehnologije i proizvodnje hrane, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, ekologije i hemijskog inženjerstva, novih tehnologija u medicini i farmaciji, te u oblasti nuklearne tehnologije i novih materijala.
Izvršno veće Vojvodine odobrilo je iz tekuće budžetske rezerve 3,1 milion dinara Vaterpolo savezu Vojvodine, kao učešće u delu troškova organizacije treninga vaterpolo reprezentacije Srbije na području Vojvodine. Domu zdravlja u Alibunaru, za pokriće troškova adaptacije zgrade Zdravstvene stanice u Ilandži upućeno je 1,95 miliona, 450 hiljada dinara za opremanje Doma za decu i omladinu „Vera Radivojević“ u Beloj Crkvi, 98 hiljada dinara OŠ Miloš Crnjanski u Srpskom Itebeju za finansiranje užine za socijalno ugrožene učenike i 48 hiljada dinara za izložbu Međunarodnog etnocentra i Umetničke galerije Babka iz Kovačice, koja se održava u Briselu.