Počela kampanja „Škola DA, droga NE“ 1Foto: Plakat

Pred početak nove školske godine, Komisija je u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu u periodu od 27. do 31. avgusta organizovala stručne seminare, u okviru kojih je kroz obuku prošlo više od 300 predstavnika svih instituta i zavoda za javno zdravlje u našoj zemlji, koji će u ovoj školskoj godini obići svih 1700 škola u Srbiji, i sa učenicima, roditeljima i nastavnicima raditi, kroz edukativna predavanja, na temu prevencije narkomanije u školama. Predavanja će početi u drugoj polovini septembra, a obuhvatiće, u pogledu upotrebe droga najrizičniju populaciju učenika u osnovnim školama, odnosno učenike 7. i 8. razreda, kao i 1. i 2. razreda srednjih škola.

Na stručnim seminarima su predstavljena saznanja i podaci od važnosti za relevantne teme za borbu protiv narkomanije, i to iz oblasti zdravstva, prevencije štetnih posledica po zdravlje mladih zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci, prepoznavanje poremećaja u ponašanju mladih zbog zloupotrebe droga i sl. Bilo je reči i o značaju i ulozi škole i porodice, posebno je apostrofirano kreativno korišćenje slobodnog vremena, uloga policije, kao i odredbe krivičnog zakonodavstva u vezi sa proizvodnjom i prodajom droge i posledicama koje mlađi od 18 godina mogu da imaju u slučaju da su zloupotrebljeni u procesu prodaje droge od strane dilera droge. Svaki institut je formirao po dva tima u čijem sastavu se nalaze predstavnici zdravstva, prosvete, rada i socijalne politike, Kancelarija za mlade, policije i tužilaštva.

Učesnici seminara, predstavnici timova koji će u narednom periodu jednom nedeljno obilaziti škole u Srbiji i održati predavanja učenicima i nastavnicima, pokazali su izuzetnu motivaciju i istakli značaj sveobuhvatnog, timskog pristupa u prevenciji narkomanije. Predloženo je da se i saveti roditelja u školama uključe u organizaciju tribina za roditelje, koje bi mogle da se održe jednom mesečno na nivou više opština istovremeno.

Komisija za borbu protiv narkomanije u školama pratiće efekte predavanja kroz evaluacije i izveštaje o broju učenika i roditelja koji su prošli kroz edukacije.