Foto: FoNet Nenad Đorđević

Isti zahtev podneo je i protiv preduzetnika koji je sačinio uputstvo za upotrebu softvera za službene potrebe centara za socijalni rad.

„Navedeni centri za socijalni rad naročito osetljive podatke korisnika usluga socijalne zaštite, kao što su podaci o žrtvi nasilja, nacionalnoj pripadnosti, polu, jeziku, zdravstvenom stanju i primanju socijalne pomoći, bez saglasnosti lica o čijim podacima se radi, odnosno bez valjanog pravnog osnova, stavili, „u svrhu“ izrade uputstva, na raspolaganje preduzetniku koji ih je, zajedno sa pomenutim uputstvom objavio na svojoj internet prezentaciji i time ih učinio dostupnim neograničenom broju neovlašćenih lica – korisnika interneta“, saopštio je poverenik, nakon što je prethodno sproveo postupak nadzora i utvrdio navedene nepravilnosti.

– Preduzetnik je radio uputstvo za korišćenje softvera za službene potrebe centara za socijalni rad i posle ga objavio na internetu. To je uradio verovatno bez zle namere, ali krajnje neodgovorno je i što ih je dobio i što ih je objavio. Nije bilo razloga da mu se daju ti podaci a još manje da ih objavi – kaže za Danas Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. On dodaje da sličnih primera ima mnoštvo i da je nedavno podneo krivičnu prijavu povodom namernog objavljivanja sličnih, naročito osetljivih podataka u Požegi. Poverenik će sutra održati konferenciju za medije povodom aplikacije“Izabrani doktor“ koja se takođe tiče tzv. naročito osetljivih podataka.

– U situaciji smo da je desetak hiljada ljudi preuzelo aplikaciju iza čije „politike privatnosti“ je bilo navedeno nepostojeće preduzeće da bi ministarstvo prvo „objasnilo“ da je reč o greški, a potom je politika privatnosti neobjašnjivi iščezla, nestala sa interneta – ističe Šabić. On dodaje da je vrlo zabrinjavajuće što iza takvih slučajeva veoma često stoje upravo oni čiji bi prioritetan zadatak morao da bude zaštita prava građana – organi vlasti na različitim nivoima.

– Pogotovo brine to što odgovornost za kršenje zakona i prava gotovo po pravilu izostaje, čak i u onim slučajevima u kojima je evidentna sumnja da je počinjeno krivično delo – zaključuje Šabić.