Siniša Mali Foto: FoNet/ Zoran Mrđa

Rektorka UB Ivanka Popović je rekla da je i jedna žalba dovoljna za pokretanje drugostepenog postupka pred univerzitetskim Odborom za profesionalnu etiku.

Svi zaposleni na Univerzitetu u Beogradu u nastavnom i naučnom zvanju imaju pravo da do 24. maja podnesu prigovor Univerzitetu na odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka o doktorskoj disertaciji ministra finansija Siniše Malog.

Odbor ima rok od 120 dana da se izjasni o žalbi i njegova odluka je konačna, rečeno je danas na sednici Senata UB.

Povezani tekstovi