Foto: B. C.

Zahtev je podnet radi naknade štete zbog lažnog prijavljivanja otmice i štete koju je pretrpeo MUP u iznosu od najmanje 500.000 evra.

Pošto je nadležno tužilaštvo protiv imenovanog Cvetkovića pokrenulo istragu zbog lažnog prijavljivanja, a kako je došlo do enormnih troškova zbog te lažne prijave, od Državnog pravobranilaštva smo zatražili pokretanje postupka protiv Stefana Cvetkovića, istakao je generalni sekretar Mario Spasić.