Foto: FoNet/ Aleksandar Levajković

Nije sporno to da je ispoštovana zakonska procedura, suština je da je izostala aktivna komunikacija između Ministarstva odbrane i predstavnika ostalih institucija koje su učestvovale u izradi ovih dokumenata i ostalih zainteresovanih strana. Jedno je ispoštovana forma, drugo je kako je u suštini proces implementiran, a treće je čime je rezultovao – kaže za Danas Igor Novaković, istraživač ISAC fonda i koordinator Nacionalnog konventa o EU za pregovaračka poglavlja 30 i 31.

Tokom konsultativnog procesa, čiju zakonitost potenciraju u Ministarstvu odbrane, prema Novakovićevom mišljenju propuštena je šansa da se uključi šira javnost.

– Strategija nacionalne bezbednosti pokriva širok spektar oblasti od zaštite životne sredine, pa do vladavine prava. Ne radi se dakle isključivo o bezbednosti shvaćenoj u užem smislu. Upravo iz tog razloga mišljenja smo da bi bilo svrsishodno proširiti proces javne rasprave kako bi se obuhvatila sve zainteresovane strane, posto same strategije naglašavaju da će svi građani učestvovati u njihovoj primeni – ističe Novaković.

Prema njegovim rečima, odsustvo dijaloga vidljivo je i u „Izveštaju o sprovedenoj javnoj raspravi“ koji je nedavno objavilo Ministarstvo odbrane, takođe bez, kako dodaje, prethodnog obaveštavanja zainteresovanih strana.

„U tom izveštaju samo su šturo i neodređeno obrazložene odbijene sugestije i komentari koji su dostavljeni. Za neke su nesumnjivo u pravu i nije im bilo mesto u nacrtima strategija. Međutim, za neke druge, to nije slučaj i bilo bi korisno kada bi ministarstvo otvorilo dijalog o tim odbijenim predlozima – kaže Novaković, uz opasku da je potreba za aktivnim dijalogom još veća kada se uzme u obzir da su navedene strategije obuhvaćene „politički kontroverznim“ poglavljem 31 koje se bavi zajedničkom spoljnom, bezbednosnom i odbrambenom politikom EU.

Ministarstvo odbrane, sa druge strane, insistira da je javna rasprava o strategijskim dokumentima sprovedena na vreme i u skladu sa zakonom.

„NKEU je bio blagovremeno obavešten i pozvan da učestvuje u javnoj raspravi, ali su se njegovi predstavnici uključili tek 15. maja 2018. godine, odnosno poslednjeg dana javne rasprave i tražili produžetak roka, za šta nije bilo osnova u zakonu. Želeći da pruži još jednu priliku NKEU, prelazeći preko očiglednog prezira koji NKEU oseća prema rokovima i pravilima, Ministarstvo odbrane je, naknadno, 23. maja 2018. godine, organizovalo poseban radni sastanak sa predstavnicima NKEU. Na sastanku je dogovoreno da NKEU u pisanoj formi dostavi konkretne predloge i sugestije Ministarstvu odbrane do 28. maja 2018. godine“, objavljeno je juče u saopštenju koje je potpisao državni sekretar Ministarstva odbrane Aleksandar Živković.

Oni dodaju da je javnost sa početkom procesa izrade navedenih dokumenata bila blagovremeno upoznata, a da je svim građanima, predstavnicima vladinog i nevladinog sektora bilo omogućeno ravnopravno učešće. „U tom procesu, Ministarstvo odbrane se u potpunosti pridržavalo zakona i važećih propisa, što je neophodno i obavezujuće za sve učesnike javne rasprave, samim tim i za organizacije civilnog društva. Žao nam je što same NVO jedne druge dele na one prvog i drugog reda, na one za koje ne važe rokovi ni pravila i one za koje važe. Ministarstvo odbrane takve podele ne pravi ma ko da je u pitanju“, zaključili su.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.