Foto: FoNet/ Bozidar Petrovic

… ali da u toj oblasti još treba raditi na ostvarenju krajnjih ciljeva, kao što su vladavina prava, vraćanje poverenja građana u pravosuđe i privlačenje stranih investitora.

– U poslednjih nekoliko godina dogodile su se velike promene u pravosuđu, tolike da je nosiocima pravosudnih funkcija bilo teško da se u tome snađu. Efekti tih promena su uglavnom zadovoljavajući, ali moguć je dalji napredak u rešavanju starih predmeta, ravnopravnoj opterećenosti sudova, naplati sudskih taksi… Naš cilj je postojanje efikasnog i odgovornog sudstva. Umesto floskule: „pravda je spora ali dostižna“, treba da važi poruka „spora pravda je nova nepravda“ – rekao je Čikiriz u javnoj raspravi o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine.

Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić je dodao da nova Strategija insistira na jačanju nezavisnosti i samostalnosti pravosuđa, ali da pre svega na unapređenju stručnosti, integriteta i efikasnosti. Studija je vodila računa o evropskim standardima, ali je i „prilagođena našim uslovima“, tako da je, recimo, broj sudija po glavi stanovnika u Srbiji veći nego u EU.

– Moguće je da nakon izmena Ustava Srbije, odnosno nakon referenduma i usvajanja ustavnih amandmana, dođe do promene Strategije – kazao je Vujić.

Zamenica direktora Pravosudne akademije Majda Kršikapa je precizirala da Strategija insistira na nezavisnosti sudske grane vlasti kroz jasne kriterijume za ulazak sudija u pravosudni sistem, te ustanovljenje nezavisnosti Visokog saveta sudstva i Udruženja tužilaca Srbije. Nezavisnost izbora tužilaca i sudija trebalo bi da budu regulisani predstojećom izmenom Ustava.

– Evropska komisija u svojim godišnjim izveštajima ponekad intentivno procenjuje situaciju. Srbiji više nisu potrebne reforme u pravosuđu, ili reizbori sudija koji su bili katastrofalna greška, već dalje „upeglavanje“ pravosudnog sistema i mreže sudova – ocenila je Dragana Lukić, zamenica direktora projekta USAID „Vladavina prava“.

U Ministarstvu pravde očekuju da ova strategija bude usvojena do kraja godine. Nakon javnih rasprava o njenom radnom nacrtu održanim u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, ona će biti organizovana i u Beogradu, 24. juna. Do 15. juna na adresu Ministarstva pravde moguće je upućivati komentare i predloge, koje će razmatrati Radna grupa za izradu Strategije koju je formiralo Ministarstvo.

Povezani tekstovi