Foto: Nenad Kovačević

Tročlano telo, čije formiranje je obaveza lokalne samouprave, na osnovu lokalnih i nacionalnih antikorupcijskih planova i strategija, ali i Akcionog plana za pregovaranje Srbije o članstvu u EU za Poglavlje 23, koji je Vlada Srbije usvojila 2016. godine, kasni sa svojim aktivnostima. Otkako se ovo telo formiralo, polovinom aprila, nije bilo zasedanja, pa nije usvojen Poslovnik o njegovom radu. Iz gradske uprave objašnjavaju da je kašnjenje posledica striktne primene procedure o izboru članova tog tela, koja je predviđena LAP-om, i potrebe da se raspišu dva konkursa za njihov izbor.

Polovinom aprila ove godine, Skupština grada je uspela da za članove AKF izabere dr Dragoljuba Zorića, penzionisanog profesora Učiteljskog fakulteta, Ivana Matića, diplomiranog inženjera metalurgije iz Valjaonice bakra Sevojno, i Matiju Matovića, majkrosoft inženjera i aktivistu Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju.

Na prvom konkursu, koji je bio raspisan u februaru ove godine, osim Zorića i Matića, prijavio se još jedan kandidat, ali, kako je za Danas objasnila Slađana Mitrović, koordinatorka aktivnosti za sprovođenje užičkog LAP-a, komisija za izbor je ocenila da on ne ispunjava kriterijume. Mesec kasnije usledio je novi poziv za izbor jednog člana tog tela, na koji se prijavio samo Matović, koji je ispunio kriterijume, i njegovim izborom je to telo formirano.

– Komisija za izbor članova AKF, koju je imenovao gradonačelnik, sprovela je sve procedure. Kandidati su rangirani na osnovu preciznih kriterijuma, a predloge o njihovom imenovanju komisija je dostavila Gradskom veću, koje ih je predložilo Skupštini grada za usvajanje, objasnila je Mitrovićeva i dodala da se očekivao veći odziv građana na konkursu za izbor članova tog antikorupcijskog tela.

Na pitanje kojim korupcijskim rizicima će se prvenstveno baviti užički AFK i koje mere će preduzimati kako bi se oni sprečili, naša sagovornica je istakla da je zadatak tog tela da prati primenu i sprovođenje svih aktivnosti i da preduzima mere koje su predviđene LAP-om, koji je dostupan na gradskom sajtu.

– Do 2020. godine LAP-om je obuhvaćeno sedamnaest oblasti i AKF ima obavezu da utvrđuje da li se taj plan sprovodi i da preduzima mere u predviđenom roku, koje su takođe njime predviđene. Ne mogu da kažem na šta će se članovi AKF fokusirati, ali smatram da bi trebalo da se bave svim oblastima podjednako, kazala je za Danas Slađana Mitrović i dodala da članovi tog tela neće primati novčanu naknadu za svoj rad.

S druge strane, iako je LAP-om predviđeno da AFK raspolaže i budžetom, u gradskoj kasi za ovu godinu nije planiran novac za tu namenu.

– U gradskom budže nema posebne stavke za sredstva za rad LAF-a, ali ako bude bilo troškova, to ćemo platiti sa drugih budžetskih pozicija koje su tome primerene. Grad je dužan da obezbedi neophodne tehničke, kadrovske i materijalne uslove za rad tela za praćenje primene LAP-a, poput prostorija, opreme i drugih vidova podrške. Kako posedujemo sve te resurse, za sada nema potrebe da se bilo šta plaća, kazao je za Danas Miodrag Petković, član Gradskog veća zadužen za finansije, dodavši da će se gradska uprava prilagođavati eventualnim promenama zakona u toj oblasti.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.