Foto: Visoki savet sudstva

Članovi VSS-a su na sednici održanoj 19. i 20. jula podsetili na stav Venecijanske komisije da je proces promene Ustava „bio narušen atmosferom zajedljivosti i ogorčenosti“.

„VSS smatra da bi posle prispeća Mišljenja Venecijanske komisije bilo neophodno da se oformi radna grupa za izradu konačnog teksta Nacrta amandmana, u čijem sastavu bi bili i predstavnici pravosuđa, nauke i strukovnih udruženja, koja bi razmotrila sve primedbe i sugestije iz Mišljenja Venecijanske komisije, a što bi obuhvatilo i stručne konsultacije, pre nego se tekst Nacrta amandmana uputi u proceduru Narodne skupštine“, naglašeno je u VSS-u.

Posao usvajanja ustavnih amandmana, dodaje se, zajednička je obaveza i prioritet koji treba sprovesti u atmosferi demokratičnosti, slobode i ravnopravnosti u pogledu iznošenja i uvažavanja mišljenja svih učesnika u javnoj raspravi, sa ciljem podizanja kvaliteta ustavnih amandmana sve do njihovog usvajanja u Narodnoj skupštini i potvrđivanja na referendumu.

Članovi VSS-a su izneli niz preporuka o izgledu budućeg nacrta ustavnih amandmana. Između ostalog, oštro su kritikovana rešenja koja predviđaju da buduće „istaknute pravnike“ može da izabere komisija od pet članova, kao i ono koje predviđa raspuštanje VSS-a ukoliko trideset dana ne donese odluku. Isti stav, većina u trenutnom sazivu VSS-a ima i spram odredbe iz nacrta koja omogućava i sudijskim pomoćnicima da, u skladu sa zakonom, učestvuju u suđenju.

Pravosudnoj akademiji, smatraju u VSS-u, nije mesto u Ustavu, ali ukoliko se insistira na tome, onda nikako ne bi trebalo da bude prethodni uslov za prijavljivanje za pravosudnu funkciju, već eventualno naknadni ili dodatni uslov ili obaveza koju bi sudija imao nakon izbora. Među drugim intervencijama, zahtevano je i brisanje stava koji predviđa da će ujedinjena sudska praksa biti osigurana posebnim zakonom.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.