Foto: Danas

Prema najnovijim analizama koje je sproveo Zavod za javno zdravlje u Požarevcu, voda u Tribrodu i Kamijevu ima povišen nivo nitrata, bakterije fekalnog porekla nađene su u Kumanu, Carevcu, Kamijevu, Topolovniku i Pečanici, dok su u Srednjevu registrovane kolimforne bakterije. Voda u navedenim naseljima ne sme se koristiti za piće i pripremu hranu, već samo kao tehnička, za održavanje higijene.