Foto: printscreen rtv

Projekat revitalizacije dvaju pogona u TENT-u nedavno je najavio direktor EPS-a Milorad Grčić, ali javnost ne zna na osnovu kakve tehno-ekonomske ekspertize se ulazi u taj poduhvat.

DS ističe da je takav projekat u suprotnosti sa državnom strategijom za razvoj energetskog sektora koja predviđa da će do kraja 2023. godine biti zatvoreno osam blokova u termoelektranama, među kojima su i dva pomenuta u TENT-u. Dodaju da postoji više nego osnovana sumnja da je reč o još jednom na brzinu sklepanom planu koji će Aleksandar Vučić tokom svoje skore posete Kini ponuditi svojim domaćinima.

„Razvijene zemlje u Evropi napuštaju proizvodnju električne energije iz uglja kako bi sačuvale životnu sredinu, pa se postavlja pitanje zašto se Srbija vraća prevaziđenim tehnologijama? Odgovor znaju kineske kompanije koje širom Balkana nude i dele kredite za finansiranje gradnje i rekonstrukcije termoelektrana na ugalj. Zajmodavci iz Kine očigledno imaju „argumente“ za one koji odlučuju u siromašnim balkanskim zemljama pomoću kojih ih „ubeđuju“ kako su termoelektrane na ugalj najbolje rešenje uprkos problemima sa rekultivacijom kopova, ugrožavanjem podzemnih voda, tzv. kiselim kišama i uticajem spaljivanja fosilnih goriva na klimu, te  porastu broja ljudi sa respiratornim bolestima u zonama elektrana na ugalj. Na taj način kineske firme plasiraju svoju tehnologiju koja zaostaje za evropskom (a pogotovo nemačkom) i po kvalitetu i po efikasnosti i po ekološkim kriterijumima“, navodi se u saopštenju.

Resorni odbor Demokratske stranke za energetiku predlaže da se sredstva planirana za rekonstrukciju starih i za zatvaranje predviđenih blokova u TENT-u iskoriste za izgradnju hidroelektrane „Bistrica“ koja bi funkcionisala kao reverzibilna elektrana poput one u Bajinoj Bašti.

„Uvođenjem takvog postrojenja stvaraju se uslovi za efikasnije upravljanje energetskim sistemom u Srbiji, ali i za rast učešća energije dobijene iz obnovljivih izvora u energetskom bilansu zemlje. Javnosti je već poznato kako se Srbija obavezala da će od 2020. godine iz obnovljivih izvora proizvoditi najmanje 27 posto od ukupne energije koju troši. Eventualna rekonstrukcija blokova „A1“ i „A2“ u Termoelektrani „Nikola Tesla“ kineskim sredstvima može biti samo u nečijem ličnom interesu a nikako u opštem, budući da je u ovom slučaju više nego očigledno šta je bolje za Srbiju i sve njene građane“, ocenjuju u DS.