Prošlog leta jedan od najvećih srpskih izvoznika, Prvi partizan, počeo je sa izgradnjom pogona u naselju Bela Zemlja, na putu ka Sirogojnu, na nekih sedam kilometara od Užica, gde će se, kako je pisalo na tabli izvođača radova, vršiti kompletiranje i pakovanje municije.

Za potrebe gradnje pogona koji je završen i prilaznih puteva, iskrčena je velika površina šume, a gradnja je, kako kažu meštani, započeta bez adekvatnih elaborata i uprkos različitim stručnim upozorenjima koja su ukazivala na močvarno tlo, neadekvatno za ovakvu vrstu izgradnje. Kako tvrde oni sa kojima smo razgovarali, otkriveno je i da tlo tone te da je nemoguća gradnja puta i objekata bez višemilionskih dodatnih ulaganja u saniranje tog tla jer je ispod šume ogromna vodena površina. Stanovnici ovog kraja se žale i na to što javnosti pre početka izgradnje nije predočen jasan plan šta će se raditi.

U međuvremenu, lokalni mediji preneli su da je plan Grada u budućnosti upravo razvoj industrijske zone na Beloj Zemlji. Deo te priče je i izgradnja auto-puta koja bi povezala ovaj kraj sa BiH. I sam gradonačelnik Užica Tihomir Petković nedavno je za Radio San rekao kako bi izgradnja auto-puta do Požege, potom i do Višegrada stvorila povoljnije uslove za razvoj privrede u ovom kraju.

Iz fabrike Prvi partizan nismo dobili odgovor na pitanja da li su dobili sve potrebne dozvole za izgradnju pogona, kao i da li je tačno da nisu postojali adekvatni elaborati. Nismo uspeli da saznamo ni koliko košta i ko finansira ovu investiciju, kao ni koliko je uloženo u sanaciju tla. Međutim, od Ministarstva odbrane, u čijoj je nadležnosti ova kompanija, dobili smo objašnjenje da je lokacija na kojoj se gradi LJubanje-Dautovac predložena nakon analize mogućih lokacija uvažavajući ispunjenost uslova bezbednosnog rastojanja od regionalnih saobraćajnica i stambenih naselja.

– Po izboru lokacije, na zahtev AD Prvi partizan Vlada je donela rešenje o prenosu prava korišćenja sa Srbijašuma na Prvi partizan. Podršku tom zahtevu dala je i lokalna samouprava, odnosno grad Užice – ističe se u odgovoru Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane.

Na predlog Gradskog veća užička skupština je na sednici septembra 2015. donela Odluku o izradi plana detaljne regulacije Prvi partizan-Bela Zemlja. Sastavni deo ovog plana je, kako su istakli u Ministarstvu odbrane, i izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, za koji je saglasnost dao i Grad Užice.

U toku izrade plana 23 institucije su izdale pozitivne uslove, napominju u sektoru za materijalne resurse, za izradu plana detaljne regulacije, među kojima i Zavod za zaštitu prirode Srbije koji je propisao da se šuma može seći samo na mestu fabrike, a nakon završetka izgradnje obavezno planirati podizanje novih šumskih zasada, kao kompenzaciju za uklonjenu vegetaciju.

U Ministarstvu odbrane ističu da je gradska skupština aprila 2016. donela odluku o donošenju plana regulacije, a na osnovu usvojenog plana utvrdila javni interes za administrativni prenos nepokretnosti u cilju izgradnje objekta za potrebe odbrane zemlje fabrike za kompletiranje i pakovanje municije sa pratećim sadržajima na parceli u katastarskoj opštini LJubanje koja je po kulturi šuma pete klase, u državnoj svojini sa pravom korišćenja Srbijašuma.

Rešenjem uprave za urbanizam, kako se navodi, taj prenos je izvršen pre dve godine. U Ministarstvu odbrane podsećaju da je za potrebe izrade projektne dokumentacije izgradnje fabričkog kompleksa angažovan institut IMS iz Beograda, koji je potvrdio da se na ovoj lokaciji mogu graditi potrebni objekti uz uslov da se na pojedinim mestima predviđenim za izgradnju izvrši sanacija postojećeg terena.

– Za potrebe izgradnje objekta isečena je šuma na delovima parcele za koje je u postupku prenamena iz šumskog u građevinskog zemljište – rečeno je Danasu u Ministarstvu odbrane jesenas.

Osim toga, u odgovoru našem listu Ministarstvo ističe kako se najveći deo šume na parceli od 60 hektara „neće ni seći ni prevoditi u građevinsko zemljište“, a da će se nakon izgradnje fabrike izvršiti ozelenjavanje.

U Srbijašumama za Danas kažu da je Vlada utvrdila javni interes da se obavi administrativni prenos nepokretnosti u cilju izgradnje objekta za potrebe odbrane zemlje sa dotadašnjeg korisnika Srbijašuma na preduzeće Prvi partizan.

Preneto zemljište, napominju u Srbijašumama, ne nalazi se u zoni zaštićenog područja ili oblasti netaknute prirode, a kako je administrativni prenos izvršen, ingerencije Srbijašuma na ovoj parceli su prestale.

U ovoj firmi nisu imali podatak o tome koliko će šume tokom izgradnje ovog pogona biti posečeno, kao ni kolika je njena vrednost. Na to pitanje odgovor smo potražili u Upravi za šume, u kojoj su nam potvrdili da su jula prošle godine primili zahtev preduzeća Prvi partizan za utvrđivanje visine naknade za promenu namene šume i šumskog zemljišta. Kako se parcele za koje se promena namene traži nalaze u obuhvatu Plana detaljne regulacije, kako kažu u Upravi za šume, na njima je već izvršena promena namene šume i šumskog zemljišta u skladu sa zakonom.

– U tom slučaju, preostaje samo da preduzeće plati naknadu za promenu namene šume i šumskog zemljišta, u skladu sa članom 11 Zakona o šumama – napominju za naš list u ovoj upravi.

Širok program

Fabrika municije Prvi partizan u Užicu osnovana je 1928. kao radionica oružara. Od 1947. fabrika radi pod imenom Prvi partizan i proizvodi nekoliko stotina vrsta pištoljske, karabinske i streljačke municije za domaće, ali i za kupce iz SAD, Australije, Afrike i Evrope.

MZŽS: Nismo nadležni za namensku industriju

Na pitanje Danasa da li su upoznati sa izgradnjom pogona fabrike Prvi partizan na mestu gde je posečena šuma u Ministarstvu zaštite životne sredine kažu da nisu nadležni da izdaju dozvole i saglasnosti za projekte namenske industrije. Oni napominju da je određenim članovima Zakona o zaštiti životne sredine definisano da se pojedini članovi tog zakona neće primenjivati na vojna postrojenja.

Povezani tekstovi