Foto: FreeImages / Burcin Tuncer

Ministarstvo ocenjuje da je izgradnja ogromnog broja nelegalnih objekata u Beogradu posledica kršenja Zakona o ozakonjenju koji ne poštuju investitoru, ali i izostanka postupanja nadležnih opštinskih i gradskih organa i inspekcija, čiji je posao da sprečavaju nelegalnu gradnju kao krivično delo.

Podsećajući kako Zakon o ozakonjenju jasno određuje da nijedan objekat koji je bez dozvole sazidan posle donošenja zakona u novembru 2015. ne može da bude ozakonjen, Ministarstvo naglašava da Zakon utvrđuje „jasnu i transparentnu proceduru“, kao i alate kojih opštinski i gradski građevinski inspektori treba da se pridržavaju u utvrđivanju činjenica da li i koji objekat može da bude predmet ozakonjenja.

Uz punu podršku idejama za izmenu drugih propisa, pre svih poreskih i komunalnih, koji bi onemogućili investitore nelegalnih objekata da dobiju legalne priključke za električnu energiju, vodu i kanalizaciju, Ministarstvo podseća da su pojedine mere već sastavni deo izmena Zakona o planiranju i izgradnji, o kojima će uskoro raspravljati Vlada Srbije.

Ministarstvo sugeriše da borba protiv nelegalne gradnje zahteva uključivanje ne samo ministarstva i lokalnih samouprava, već i policije, tužilaštva, poreskih organa, Elektrodristribucije Srbije, Agencije za sprečavanje pranja novca i drugih.