Hidroelektrana Đerdap 1 Foto: Wikipedia/Denis Barthel

Potpuno je simetrična i projektovana tako da svaka zemlja i Srbija i Rumunija  raspolažu istim delovima glavnog objekta odnosno  po jednu elektranu, brodsku prevodnicu  i po sedam prelivnih polja od ukupno 14, koliko ih ima u zajedničkoj prelivnoj brani. Dunavska fabrika struje kod Kladova svih ovih godina, uz visok stepen pogonske spremnosti,  bez neplaniranih zastoja,  eksploatiše vodeni potencijal Dunava.

– Hidroelektrana “ Đerdap 1″ u periodu za nama, proizvela je 268. 186.395.000 kilovat-časova električne energije, odnosno za 8,2 odsto preko plana koji je premašen  za 20,4 miliona kilovat sati struje, a to su četiri godišnja plana.  Zaposleni u našoj  najvećoj hidroelektrani  velikim angažovanjem doprinose racionalnijem i efikasnijem poslovanju, tako da im pripadaju zasluge za maksimalnu pogonsku spremnost moćnih mašina, jer su obučeni da odgovore svim izazovima – rekao je novinarima direktor HE „Đerdap 1“   Dragan Maksimović.

U mašinskoj hali „Đerdapa 1“ odvija se revitalizacija koja podrazumeva  obnovu hidroagregata A-2. Prema rečima direktora Maksimovića ovaj kompleksan posao treba da bude završen do 14. oktobra.

– Radovi se sprovode planskom dinamikom, s obzirom da se  zahvaljujući iskustvu stečenom tokom obnove moćnih mašina u periodu za nama  primenjuju novine u tehnološkom  postuku montaže. Uveren sam da će zadati rok biće ispoštovan. – kazao je Maksimović.

Revitalizacija hidroagregata jedan je od najznačajnijih i najbitnijih poslova i projekata u hidrosektoru, smatra  Radmilo Nikolić, direktor za proizvodnje električne energije u ogranku Đerdap.

-Kompletno podmlađivanje hidroagregata, čija se instalisana sanaga sa 184 megavata uvećava za 10 odsto, a radni vek produžava za narednih 30 do 35 godina treba da bude okončano završetkom šeste faze u januaru  2021. godine. U septembru kreće i revitalizacija brodske prevodnice kroz koju je  od 1970. godine na srpskoj strani „Đerdapa 1“ obavljeno 79.082 prevođenja sa 405. 816 plovila odnosno sa 491,3 miliona tona tereta – navodi Nikolić

Pri trenutnom dotoku od 8400 kubika vode u sekundi pet  hidroagregata dnevno proizvodi 21,5 miliona kilovat sati struje, a zahvaljujući dobroj hidrologiji i maksimalnoj pogonskoj spremnosti pet hidroagregata, tokom 15. dana maja kladovska hidroelektrana proizvela je za  4 odsto više struje.Od početka 2019. “Đerdap 1”  proizvela je više od dve milijarde 155 miliona kilovat-sati struje ili  5,3 odsto preko plana. Redovno  se prati stanje na vodotokovima i reaguje po ustaljenoj proceduri kada se očekuje povećan dotok u đerdapsku akumulaciju. Blagovremeno je ispražnjen deo jezera kako bi se stvorili uslovi za nesmetano prihvatanje vodenog talasa koji stiže Savom i Dunavom.

Zaposleni u HE „Đerdap 1“  radno obeležavaju 16. maj, dana kada je 1972. godine završena izgradnja hidrocentrale kod Kladova.

 

Povezani tekstovi