Požarevački hipodrom

Oni obuhvataju saniranje krova VIP lože, molersko-farbarske radove na tribinama i u loži i bojenje ograde. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 30. jul, do 12 sati, dok će njihovo otvaranje uslediti pola sata kasnije. Glavni kriterijum prema kojem će se vrednovati pristigle prijave, biće najniža ponuđena cena.