Morali na probama 1Nenad Kostić Foto: Milan T. Jovanović

Po definicijama, moral je svest o dobru i zlu, pravilo ponašanja. Virus isprobava te naše morale. Šta se pokazuje? Pošto je virus uporan i dovitljiv, sledeća pitanja čekaju odgovore.

Predsednik Kurjačić počeo je lakim komedijama. Nastavlja jeftinim dramama. Sprema istinske tragedije. U dosadašnjim predstavama glavni glumac okružen je medicinarima – pomoćnim glumcima i statistima.

Srećom, ima ih savesnih i stručnih. Doktor Nestorović, lakrdijaš, širi medicinske zablude i šovinističke predrasude neukoj publici na prostačkim televizijama. Imaju li Srpsko lekarsko društvo i Medicinski fakultet sudove časti?

Uzdamo se u Institut za javno zdravlje „Batut“. Vodi ga v. d. direktorke, profesorka Medicinskog fakulteta, čiji privremen status traje već tri i po godine. Pošto zakon dozvoljava samo pola godine, postavljana je više puta. Da li ona rukovodi u interesu javnog zdravlja ili u svome interesu?

Zamenica direktorke „Batuta“, takođe profesorka Medicinskog fakulteta, govori često grešeći u rodu, broju, padežu, i smislu. Tako ponekad savetuje suprotno od onoga što, nadamo se, misli.

Da li osoba koja greši poput osnovca ima znanja studenta i lekara, a kamoli profesora? Kako je stekla položaj da odlučuje o zdravlju građana?

Naše ustanove krše pozive Svetske zdravstvene organizacije i iskustva onih azijskih i obližnjih zemalja koje relativno uspešno suzbijaju pandemiju: što više testiranja! Testirajući samo ljude sa simptomima, naše službe traže virus škiljeći umesto gledajući. Nagađajući gde je virus, promašuju ga.

Da li sebični i koristoljubivi zvaničnici rade u javnom interesu? Da li ljudi koji menjaju partije radi privilegija umeju da rade u korist građana? Da li dokazani prevaranti i osumnjičeni zločinac istinito govore o uspesima svojih ministarstava?

Vlastodršci kritikuju retke pojedince koji izlaze, držeći se daleko od drugih ljudi. Vojnici patroliraju sa oružjem. Ali virus ne haje za usamljene šetače i jurišne puške. Virus se boji stručnih i agilnih službi javnog zdravlja. Zasad, virus u Srbiji migolji nukleinskim kiselinama i proteinima kao da trlja ručice, zadovoljan.