Kako je prilikom jučerašnje konferencije u Ministarstvu za kulturu, informisanje i informatičko društvo, istakla direktorka projekta Maja Mitić, njihov rad zasniva se na promovisanju tolerancije, prava manjina i suživota sredine koja pripada svima nama.

Partner u projektu, direktorka danskog „Teatret OM“, Antonela Diana još od 1985. sarađuje sa Dah teatrom i kao glavnu vrednost ovog angažovanog teatra ističe istrajnost i integritet u radu.

– Sarađujući sa Dah teatrom ovako dugo, imala sam priliku da vidim njihov rad pre i nakon društvenih promena i ono što je jako važno, u artističkom i socijalnom smislu, taj rad je ostao nepromenjen. Ipak, uporedo sa time, menjalo se društvo i politika – kaže Diana.

Podsećamo, Dah teatar je devedesetih održavao antiratne predstave „onda kada je o ratu bilo zabranjeno govoriti“.

– Angažovana umetnost je važna i vredna. Naša uloga je da menjamo svet, da otvaramo vrata sveta za sve ljude. Umetnici su svi jedna nacija bez granica i stvaramo takav svet. Umetnost može da bude angažovana kroz politiku, ali ne na sasvim direktan način. Utiče se na svest pojedinca… – reči su Antonele Diane.

Kako je istaknuto od vođa projekta, EU finansira, ali i vodi strogi monitoring nad novcem koji je poveren Dah teatru koji koordinira rad svih svojih umetničkih partnera. Čak, osim strogo određenih honorara koji su „skromni“, kako je rečeno, novac je do poslednjeg dinara striktno isplaniran za sprovođenje projekta i olakšanu komunikaciju i susrete saradnika iz evropskih zemalja. Sekretarka u ministarstvu Snežana Stojanović Plavšić istakla je da bi ovo mogao da bude dobar model našim upravnicima ustanova kultura, kako da svoje finansije ne crpe samo i isključivo iz državne kese već da preuzmu inicijativu i dodatno se sami finansiraju.

Festival u „dva’jestšestici“

Tokom festivala Dah teatra, povodom obeležavanja 20 godina postojanja ove nesvakidašnje pozorišne kuće, koji će se održati od 11. do 20. juna, projekat Ne/vidljivi grad biće izvođen na autobuskoj liniji 26, kako je to bilo i pre neku godinu u okviru Belefa.