Senzacionalni početak nove koncertne sezone u "Izar filharmoniji" 1

Minhen je dobio „Izar filharmoniju“ („Isarphilharmonie“) kao provizorijum, privremeni smeštaj u kojoj su se našli – Minhenski filharmoničari, Gradska biblioteka, Narodni univerzitet, Minhenski konzervatorijum, budući da se zdanje „Gastajga“, pod čijim su se svodovima nalazile sve rečene institucije, sada nalazi u saniranju i obnovi, koje će potrajati još koju godinu.

Reč je o impozantnoj hali od cigala koja je bila nekakvo industrijsko zdanje, sada adaptirano u multifunkcionalno zgradu.

Za sanaciju ovog objekta je angažovan ugledni hamburški arhitektonski biro Gerkan Marg und Partner, koji je zdanje „Izar filharmonije“ prilagodio visokim normama muzičke dvorane.

Čelična konstrukcija sva obložena drvenim površinama antracit (ugljene) boje poseduje kapacitet od 1800 sedišta.

Najviše se strepelo nad pitanjem akustike: da li su novi svodovi dovoljni da se pretvore u rezonantni prostor i da li akustički koncept odgovara kompleksnim zvučnim parametrima.

Za ovo rešenje je angažovan u naše doba najpozvaniji međunarodni akustičar iz Japana Yasuhisa Toyota.

Akustički dizajn „Izar filharmonije“ postavio je izazov da se jednom od najpoznatijih tradicionalnih orkestra sazda privremena koncertna sala saobrazno najvišim akustičkim standardima.

Počev od 2018. taj je projekt otpočeo u saradnji sa renomiranim arhitektonskim biroom, kao i Nagata Acoustics sa gospodinom Tojotom na čelu.

Zadatak se sastojao u dobrom balansu između optimiranja odjeka/eha sa jedne strane i prirodne rezonancije sa druge.

Rastojanje između orkestra i publike je znatno skraćeno. Umesto betona, sve površine su popločane drvetom, čime je postignuta homogenizacija zvuka i frekvenci.

Za otvaranje ovog muzičkog hrama šef-dirigent Minhenskih filharmoničara, g. Valerij Georgjev je koncipirao bogati program: Betovenov koncert za klavir i orkestar u c-molu, te delo Olge Nojvirt, kao muziku iz baleta „Petruška“ Igora Stravinskog.

Nastupao je ruski pijanista Daniil Trifonov koji je odabrao Betovenov koncert.

Trifonov u prvom stavu ne ostavlja nikakvu sumnju kome je glavna uloga u ovom koncertu namenjena.

Briljantne iskre skala svedoče o Trifonovljevoj tehnici kao što i neposredno fokusirano sviranje pleni svojom energijom.

Njegov lucidni tuše je najosetljiviji i tada uvek dobro čujan. U kadencama se osećaju elektrizirajući blicevi diskanta. Ali u svemu dominira kristalna ornamentika i suptilno prononsirani pojedinačni tonovi sa beskrajnim agogičkim fasetama.

Druga tačka programa je bilo delo Olge Nojvirt koja je u kompoziciji „Masaot/Clocks without Hands“ pokazala sav spektar svoje zvučne fantazije. Izvesne muzičke reminiscencije na svoga dedu ova austrijska kompozitorka uliva u reku tonskog sećanja. Treće, energijom napeto delo je dinamična baletska muzika „Petruška“ Igora Stravinskog.

Ukupni utisak: monumentalna panorama u akustički perfektnom rezonantno prostoru čine ovu privremenu/trajnu odmenu muzičke dvorane funkcionalno uspelom, da ne kažemo, savršeno uspelom. Lepše, čini se, nakon prinudne pauze izazvane epidemijom, koncertna sezona Minhenskih filharmoničara gotovo da nije mogla da otpočne.

Susret dva glumca

Od konstatacije „Džoniju Depe, odosmo u tri lepe“, preko „Došao Džoni da upozna prave pirate“, do toga da uskoro verovatno počinje snimanje Pirata sa Zlatibora i Kališa, kretale su se reakcije na društvenim mrežama na vest o susretu holivudske zvezde i Vučića. Mnogi su se razočarali u glumca i ocenili da je spao na niske grane kad se sastaje sa predsednikom, dok su neki to videli kao susret dva glumca.