Foto: Pixabay/Ronnyk

Dnevnik je imao uvid u kopiju Nacrta sporazuma, koji obe strane nazivaju „mini šengenom“, i koji su radile ekipe Kosova i Albanije na čelu sa zamenicima ministara unutrašnjih poslova.

Dokument koji ima 50 stranica i počinje sa preambulom, precizira način uklanjanja kontrole, tretira aspekte viza za treće strane ali i policijsku saradnju u procesu transporta roba.

Član 3 sporazuma utvrđuje način prelaska granice.

„Unutrašnje granice se mogu preći na svakom prelazu bez neke kontrole putnika. Strane će zajedno obezbediti da zakoni, pravilnici i druga akta neopravdano i bezrazložno ne ometaju kretanje roba“, navodi se u članu 3 tog sporazuma, piše Koha ditore.

Povezani tekstovi