Foto: FoNet / Zoran Mrđa

Šta mislite o legalizaciji prostitucije?

Ne mislim da je to dobro. Nisam čuo nijedno dobro opravdanje za tako nešto.

Šta mislite o legalizaciji istopolnih brakova?

Mislim da postoji nekoliko modaliteta legalizacije istopolnih brakova i da mi treba da preuzmemo onaj koji je najprimereniji našem društvu.

Šta mislite o legalizaciji marihuane u medicinske svrhe?
To je pitanje na koje treba da odgovore lekari, a ne političari, tako da smatram da je to pogrešno postavjleno pitanje. Ali nisam čuo da je iko od eksperata dosad dao dobar argument za.

Šta mislite o registraciji srednjeg pola u zvaničnim ličnim dokumentima?

Ne razumem ni zašto sada piše. Koja je potreba da npr. u ličnoj karti piše pol, to mi je nejasno.

Šta mislite o uvođenju obaveznog vojnog roka?

Ne mislim da je to dobro, jer ima mnogo razloga protiv. Ali dva najvažnija su to što bi u tom slučaju bilo dramatično skuplje za vojni budžet, a ni na koji način ne bi doprinelo odbrani zemlje. U 90-im godinama prošlog veka, kada Srbija formalno nije vodila ratove, ali ih je redovno gubila, vojni rok je bio obavezan. Dakle, dobro obučena profesionalna vojska je sasvim adekvatan odgovor iskušenjima. Osim toga, Srbija nema adekvatnu Strategiju nacionalne bezbednosti niti Doktrinu odbrane, a bez toga je vojsku nemoguće definisati, organizovati i opremiti na previ način. Odgovorni ljudi treba da odrede potencijalne neprijatelje zemlje i na osnovu toga odrede koji model je najpodesniji, koja oprema je potrebna itd. U tom procesu obavezno treba imati u vidu i to da su sve države u našem okruženju, formalno ili neformalno u NATO.

Šta mislite o rijaliti programima kao TV žanru?

To je ekstremno odvratno, primitivno i bolesno i ne zaslužuje da se o njemu prozbori nijedna reč.