U BiH odbačen predlog da se razdvoje saveti sudija i tužilaca 1Foto: flickr.com/jenniferboyer

Predsednik VSTS Milan Tegeltija odbio je i predlog Predstavničkog doma da polovinu članova novih veća sudija i tužilaca bira parlament BiH, navodeći da principi po kojima su sastavljena veća ne bi trebalo da budu preispitivani „sve dok položaj VSTS-a ne dobije odgovarajuće ustavne garancije“.

VSTS se, dodao je Tegeltija, protivi i predlogu parlamenta BiH u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu BiH, prema kojima bi glavnog tužioca Tužilaštva BiH dvotrećinskom većinom birala Parlamentarna skupština BiH.

Po njegovim rečima, time bi se povećao rizik od politizacije pravosuđa.

Na predlog Predstavničkog doma parlamenta BiH da se javno objave imovinski kartoni tužilaca i sudija, Tegeltija je odgovorio da su podneli inicijativu za reviziju Zakona o VSTS-u u kojoj je predloženo da javno objavljivanje imovinskih kartona sudija i tužilaca.

Predsednik VSTS-a je ponovo predložio da Parlament BiH i VSTS sva pitanja ramatraju kroz „partnerski odnos“.

Isti zaključak je VSTS predložio i letos, odgovarajući Parlamentu na prvi set zaključaka.

Između ostalog, VSTS je istakao da zaključak Predstavničkog doma parlamenta BiH, kojim je zatraženo od svih članova VSTS-a da podnesu ostavke, ni na koji način ne obavezuje članove ove institucije.

VSTS je odbio i da učestvuje u radu parlamentarne istražne komisije za istraživanje stanja u pravosuđu, navodeći da na taj način parlament BiH izlazi izvan nadležnosti, kao i da je to grubo mešanje i nedopušten pritisak zakonodavne vlasti na rad pravosuđa.