Vlada BiH: Prihvaćena inicijativa za zakon o istospolnim zajednicama 1Foto:Freeimages/Felipe Aladim Hadler

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, Vlada Federacije BiH je na sjednici u petak usvojila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o zahtjevima za upis podataka u matične evidencije koji se odnose na životne zajednice istospolnih parova.

Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Federalna vlada će imenovati interresornu radnu grupu koja će analizirati propise u okviru kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvarivati prava koja proizilaze iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te predložiti propise koje je potrebno donijeti na području Federacije BiH.

Rezultat ove inicijative zapravo su žalbe na osnovu kojih je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova upoznato o problemima koji su se pojavili u praksi, a koji se odnose na istospolne zajednice i upise u matičnu evidenciju.