Komunistička partija Kine

"Proterivanje Bakića zbog novca Komunističke partije Kine" 1

„Proterivanje Bakića zbog novca Komunističke partije Kine“

Deo članova Partije radikalne levice (PRL) napustio je tu organizaciju nezadovoljan zbog odlaska Jova Bakića, ali i zbog konflikta dve struje članova čiji je dublji uzrok pitanje finansiranja iz fondova Komunističke partije Kine, kako su naveli u otvorenom pismu.