pravosudna akademija

Obeleženo pet godina Alumni kluba Pravosudne akademije

Obeleženo je jubilarnih pet godina rada Alumni kluba Pravosudne akademije (AKPA), pravosudnog strukovnog udruženja koga čine sudije i tužioci i njihove buduće kolege potekli sa Pravosudne akademije.

Alumni klub: Prelazni period suviše dug

Alumni klub Pravosudne akademije izrazio je danas zadovoljstvo što je u poslednjem Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa eksplicitno uvedena Pravosudna akademija kao ustavna kategorija, ali da je pet godina neprimerno dug rok za stupanje na snagu te odredbe.

Diplomci Pravosudne akademije bez funkcija

Državno veće tužilaca (DVT) je prihvatilo inicijativu Alumni kluba Pravosudne akademije (AKPA) da se formira komisija u vezi sa svršenim polaznicima Akademije koji ni nakon više godina od završetka zvanične obuke za sudije i tužioce nisu izabrani na pravosudne funkcije.

AKPA: Pozitivno o predlogu Pravosudne akademije

Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) saopštio je danas da je na sednici Državnog veća tužilaca (DVT) razmatran predlog da se formira komisija koja bi se bavila pitanjem integracije svršenih polaznika AKPA u pravosudni sistem i da su se čuli pozitivni komentari.

AKPA: Očekujemo da VSS prepozna kvalitet polaznika Pravosudne akademije

Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) saopštio je da pozdravlja napore koje je VSS uložio da se načini korak ka uvođenju merljivih kriterijuma u proces izbora sudija i što je prvi put organizovan pisani test za oko 700 diplomiranih pravnika koji su konkurisali za mesta sudija osnovnih i prekršajnih sudova.

AKPA: DVT ne želi javnost

Alumni klub Pravosudne akademije (AKP) saopštilo je da je Državno veće tužilaca onemogućilo javnosti da prati rad njegove sednice, pre svega predstavnika AKPA, iako je veće prethodno dobilo zvaničnu prijavu kojom je zatraženo odobrenje za prisustvovanje sednici.

Hajka na Pravosudnu akademiju zbog tužilačke afere

Protiv Pravosudne akademije u toku je nova hajka koja je usledila nakon što je Alumni klub Pravosudne akademije ukazao na nezakonit postupak izbora tužilaca pred Državnim većem tužilaca (DVT) i otvorio aferu Tajni spisak, u kojoj je pokazao dokaze da su tužioci birani po unapred pripremljenom tajnom spisku.

USTP: Zbog čega se finansiraju diplomci Pravosudne akademije

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije (USTP) kao strukovno udruženje ima obavezu da postavi nekoliko pitanja vezanih za status polaznika Pravosudne akademije koji su tu obuku završili posle 30 meseci.

Pravosudna akademija: Ispitati aferu tajnog spiska

Alumni klub Pravosudne akademije zatražio je danas hitan sastanak sa predsednicom Narodne skupštine, ministarkom pravde, predsednicom Državnog veća tužilaca (DVT) i Zaštitnikom građana, povodom „afere u kojoj su tajni spiskovi“ sa imenima tužilaca koji tek trebaju da se izaberu na funkcije procureli u javnost.

AKPA: Izbor tužilaca po tajno pripremljenim spiskovima

Državno veće tužilaca (DVT) na današnjoj sednici predložilo je Narodnoj skupštini kandidate za 52 mesta zamenika javnih tužilaca u celoj Srbiji uz fingiranje procedure i tajno glasanje, saopštio je Alumni klub Pravosudne akademije.

AKPA: Nezakonit izbor zamenika javnih tužilaca

Pravosudna akademija saopšila je da danas počinju razgovori sa kandidatima u postupku izbora više od 50 zamenika javnih tužilaca pred Državnim većem tužilaca (DVT), napominjući da se radi o konkursu koji se sprovodi na nezakonit način i to u jeku javne debate o izmeni Ustava Srbije.

AKPA: Hajka na Pravosudnu akademiju

Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) upozorava da je u proteklom periodu povećan broj javnih istupa protiv ideje i uloge Pravosudne akademije (PA) u javnoj debati o izmeni Ustava.

Odblokiran izbor tužilaca

Državno veće tužilaca (DVT) usvojilo je novi Pravilnik o kriterijumima za ocenu kandidata za zamenike javnih tužilaca čime su otklonjene pravne prepreke za prijem novih kadrova u tužilaštva.