Strela

Od kad čovek koristi luk i strelu u Evroaziji? 1

Od kad čovek koristi luk i strelu u Evroaziji?

Iako je odavno utvrđeno da je današnji čovek još tokom poznog pleistocena živeo u Južnoj Aziji, arheolozi nisu uvek bili saglasni oko tačnog tajminga, a nije bilo ni dovoljno istraživanja koja bi utvrdila nivo materijalne kulture prvih naseljenika ove regije.