Dekan Arhitektonskog fakulteta o svedočenjima studentkinja da su seksualno uznemiravane: Reagovaćemo najhitnije 1Foto: Wikipedia

Za ceo kolektiv su iznenađujuća svedočenja koja su izašla na društvenim mrežama i sada se pojavljuju u sve većem broju.

Mi u skladu sa univerzitetskim protokolima na Fakultetu imamo poverenika i za ovu vrstu uznemiravanja, pa ćemo najhitnije organizovati sve neophodne korake i aktivnosti da rešimo situaciju u skladu sa definisanim procedurama koje nam propisuje zakon – kaže za Danas Vladimir Lojanica, dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, povodom objava na društvenim mrežama, u kojima veći broj studentkinja tog fakulteta svedoči da su bile žrtve seksualnog uznemiravanja od strane jednog profesora ili da poznaju nekoga ko je imao takva iskustva.

Dekan napominje da mu se niko od studenata ranije nije obratio i izneo ovaj problem.

Društvenim mrežama šire se ispovesti anonimnih studentkinja koje opisuju situacije seksualnog uznemiravanja, od toga da su bile izložene nepristojnim i neprimerenim komentarima, fizičkim dodirima i gestovima jednog profesora zbog kojih su se osećale nelagodno.

Senat Univerziteta u Beogradu je u julu prošle godne usvojio Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja na toj visokoškolskoj instituciji, koji je, prema rečima tadašnje rektorke Ivanke Popović, prvi dokument ovakve vrste.

Ona je tada rekla da se ne može predvideti kakve će se situacije dešavati u praksi, ali da se od nečeg mora krenuti i da će se pravilnik unapređivati, te da je važno da je ovakav dokument donet, čime UB pokazuje da prepoznaje problem i da će se baviti njegovim rešavanjem.

„Ovim pravilnikom izražava se suštinska posvećenost Univerziteta zabrani diskriminacije i bilo kakvog oblika zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja“, navodi se u tom dokumentu.

Takođe piše da se svaki postupak zaštite od seksualnog uznemiravanja smatra se hitnim.

Zabrana seksualnog uznemiravanja se odnosi i na ponašanje zaposlenog ili studenta van prostorija Univerziteta ili ustanove, ako je u vezi sa radom ili studiranjem.

U dokumentu se ističe i da će Univerzitet i njegove članove obezbediti kontinuiranu obuku za sve zaposlene i studente u cilju sticanja i produbljivanja znanja u pitanjima od značaja za sprečavanje seksualnog uznemiravanja.

Kada je reč o postupku zaštite od seksualnog uznemiravanja, precizirano je da savetodavni postupak vodi Poverenik za ravnopravnost, koji treba da postoji na svakoj visokoškolskoj ustanovi. Zaposleni ili student koji smatra da je izložen seksualnom uznemiravanju obraća se Povereniku, od koga dobija savet o daljem postupanju i eventualno ga upućuje na odgovarajuće pravne postupke zaštite, uključujući one koji se vode pred nadležnim organima javnih vlasti.

„U slučaju postojanja osnovane sumnje da je izvršeno seksualno uznemiravanje, student ili zaposleni mogu da pokrenu postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti drugog studenta ili zaposlenog, u skladu sa opštim pravnim aktima Univerziteta i ustanove o disciplinskoj odgovornosti studenata i zaposlenih“, piše u Pravilniku.

Savetodavni postupak može se pokrenuti u roku od šest meseci od dana kada je učinjeno seksualno uznemiravanje, ili od dana kada je poslednji put izvršena radnja koja se tako kvalifikuje.

Vođenje savetodavnog postupka ne isključuje mogućnost vođenja disciplinskog postupka.

U pravilniku je napomenuto da je rok zastarelosti disciplinskog postupka propisan Zakonom o radu.

U Pravilniku je precizirano da se pod seksualnim uznemiravanjem podrazumeva svaki neželjeni verbalni, neverbalni ili fizički akt seksualne prirode, koji ima za cilj ili posledicu povredu ličnog dostojanstva studenta ili zaposlenog; omalovažavanje pola, roda ili seksualne orijentacije; navođenje na prihvatanje ponašanja seksualne prirode uz obećavanje nagrade, pretnju ili ucenu; upućivanje opaski u vezi sa polom, rodom ili seksualnom orijentacijom a koje su protivne volji drugog lica, kao i seksualno intoniran govor tela, upućivanje predloga za intimiziranje zaposlenom ili studentu protivno njegovoj volji, kao i uskraćivanje prava ili pretnja nanošenjem štete časti i ugledu zaposlenom ili studentu zbog neprihvatanja takvog predlog.

Neki fakulteti imaju i sopstvene pravilnike o zaštiti od seksualnog uznemiravanja.

Inače, pre nekoliko dana je objavljeno istraživanje dva fakulteta Novosadskog univerziteta o seksualnom uznemiravanju među studentima i zaposlenima.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.