I osobe sa invaliditetom su turisti 1Izlozba u KC Zlatibor/Foto: TO Zlatibor

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u Kulturnom centru na Zlatiboru je predstavljen projekat „Zlatibor bez barijera, jer i osobe sa invaliditetom su turisti”.

U okviru tog projekta, danas je u Kulturnom centru Zlatibor otvorena izložba fotogafija na kojima su prikazani pozitivni primeri pristupačnosti i ponuđena rešenja univerzalnog dizajna za sve objekte.

Osim toga, promovisan je i video-spot  koji će se koristiti za promociju projekta „Srbija bez barijera”, a koji prikazuje atraktivne lokacije na Zlatiboru koje su prilagođene osobama sa invaliditetom.

Projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u okviru stalnog otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji u ovoj godini.

U okviru tog projekta, kako je najavljeno, organizovaće se edukativna tribina „Osobe sa invaliditetom imaju pravo da budu turisti ravnopravni sa drugima“.

Na tom skupu diskutovaće se o značaju pristupačnosti i prilagođenosti turističkih i sportskih objekata osobama sa invalditetom.