Inicijativa za pokretanje postupka kontrole rada policije na današnjim protestima (VIDEO) 1Foto: Siniša Jovanović

Koordinator Programa krivične pravde, Vladica Ilić podneo je inicijativu zaštitniku građana Zoranu Pašaliću kako bi preduzeo mere iz njegove nadležnosti i utvrdi da li je danas došlo do kršenja prava okupljenih građana usled nezakonitog postupanja policijskih službenika.

Poštovani Zaštitničke građana, gospodine Pašaliću,

Uveren da ćete preduzeti mere iz vaše nadležnosti da se utvrdi da li je danas došlo do kršenja prava okupljenih građana usled nezakonitog postupanja policijskih službenika, u prilogu vam dostavljam linkove na kojima možete uvideti neke od spornih događaja sa današnjih javnih okupljanja:

Molim da nas obavestite o radnjama koje ćete preduzeti ovim povodom, naročito o tome da li ste pokrenuli postupak kontrole po sopstvenoj inicijativi, naveo je Ilić u zahtevu.