Koliko često idemo kod lekara, a koje preglede najčešće izbegavamo: Istraživanje pokazuje da raste broj pregleda kod "privatnika" 1

U poslednjih deset godina u Beogradu broj poseta privatnim lekarima konstantno raste. Tokom 2020. godine bilo je 1,2 miliona poseta, od kojih je većina, njih 957.632, bilo prvih. U odnosu na 2011, ukupan broj poseta porastao je čak 2,4 puta, pokazuju podaci iz publikacije Zdravstveni profil stanovnika Beograda, koju je objavio Gradski zavod za javno zdravlje.

I dok je broj građana koji koriste usluge privatnog sektora uz godine u godinu sve veći, broj poseta stomatološkim službama opada.

Taj pad bio je posebno vidljiv tokom 2020. godine kada je ukupno ostvareno oko 800,000 poseta privatnim i državnim stomatolozima, što je bilo manje za skoro trećinu u odnosu na godinu dana ranije.

Ovoliko smanjenje može se objasniti pandemijom tokom koje je i rad stomatologa bio ograničen. Ipak, nezavisno od kovida, i pre 2020, broj poseta stomatolozima beležio je smanjenje iz godine u godinu.

U Beogradu je u 2020. godini postojalo 1.398 privatnih zdravstvenih ustanova među kojima je najviše bilo stomatoloških ordinacija – preko 800. U privatnom sektoru radilo je oko 2.000 medicinskih radnika od čega su polovinu činili lekari. U odnosu na deset godina ranije broj zaposlenih medicinskih radnika u privatnom zdravstvu povećao se za 61,5 odsto, dok se broj lekara povećao za skoro 50 odsto.

Na drugoj strani, prema podacima za 2020. godinu, u državnom sektoru nije bilo isto kadravsko stanje, pa se tako broj doktora smanjio za oko tri odsto u periodu od 2011. do 2020. godine . Tokom prošle godine međutim u nekoliko navrta bilo je obimnijeg zapošljavanja lekara tako da je moguće da bi podaci sada izgledali drugačije.

Rast broj zaposlenih privatnih doktora je odraz sve veće potražnje za uslugama u privatnom zdravstvu. Broj poseta privatnicima poslednjih godina raste među svim kategorijama stanovništva. Primera radi, broj poseta u okviru zdravstvene zaštite žena porastao je preko tri puta u periodu od 2011. do 2020.

Podaci pokazuju i da pacijenti najčešće posećuju privatnu praksu kada su im potrebne usluge specijaliste – 68 odsto svih poseta privatnim ustanovama su radi specijalističkih pregleda. Posledično najviše dijagnoza postavljeno je u okviru specijalističkih službi.

– Tokom 2020. godine u privatnim zdravstvenim ustanovama Beograda ukupno je evidentirano preko milion oboljenja. Najčešće postavljene dijagnoze su se odnosile na bolesti sistema krvotoka (18,9 odsto), bolesti oka i pripojaka oka (18,4 odsto) i bolesti mokraćno-polnog sistema (12,3 odsto) – navodi se u publikaciji Zdravstveni profil stanovnika Beograda.

Za razliku od poseta privatnim zdravstvenim ustanovama, broj poseta stomatolozima sve je manji. U stomatološkoj zaštiti ukupno i u državnom i privatnom sektoru radi preko 2,000 medicinskih radnika s tim da je od 2012. godine broj doktora stomatologije u privatnoj praksi prevazišao je broj doktora stomatologije u državnom sektoru.

Posmatrano u periodu od 2011. do 2020. godine ukupan broj poseta stomatološkoj službi smanjen je za oko pola miliona, s tim što je broj poseta više opao u državnom sektoru. Podaci Gradskog zavoda pokazuju i da su najviše poseta u državnom sektoru ostvarila školska deca, a u privatnom odrasli.

Najčešća usluga koju su građani dobijali i kod privatnog i kod državnog stomatologa odnosila se na plombiranje i vađenje zuba, a najčešće lečeno obolenje bilo je karijes.

Maligne bolesti najzastupljenije

Publikacija Gradskog zavoda za javno zdravlje otkriva i da su stanovnici Beograda u posmatranom desetogodišnjem periodu najviše obolevali od malignih bolesti, šećerne bolesti i koronarnih bolesti srca, a navedene grupe čine oko dve trećine svih novoobolelih od bolesti većeg javnozdravstvenog značaja.

“Pored navedenih grupa, značajan udeo u obolevanju imale su i psihoze, bolesti zavisnosti i hronične opstruktivne bolesti pluća”, navodi se u publikaciji Zdravstveni profil stanovnika Beograda.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.