Sledi izrada studije za zajedničku deponiju 1Foto: Wikipedia

Prvi radni sastanak Regionalnog tima za upravljanje komunalnim otpadom na teritoriji četiri opštine i grada Kraljeva održan je prekdanas u Kraljevu. Septembra prošle godine tim je završio aktivnosti formiranja preduzeća za bavljenje ovim poslovima „Regioni Kraljevo“ d.o.o.

Ovo preduzeće formirano od strane opština Paraćin, Trstenik, Vrnjačka Banja, Raška i grada Kraljeva jeste proizvod prethodnih dvogodišnjih aktivnosti, ali i eksplicitnog zahteva Ministarstva finansija Francuske i njihove vlade koji su sa 564.000 evra preko fonda FASEP podržali izradu Studije opravdanosti gradnje zajedničke deponije za pobrojane gradove, a što je u Kraljevu potvrdio i Žan Pjer Gasto, ataše ekonomske misije ambasade Francuske u Beogradu.

Studiju će raditi projektantski biro Seureka koji, kako je rekao njihov predstavnik Rafael Bedigo, pripada Veoliji, moćnoj francuskoj multinacionalnoj korporaciji specijalizovanoj za tretman otpadnih voda i upravljanje vodama, ali i za brojne druge komunalne delatnosti, pa i za zbrinjavanje komunalnog otpada. Studija će se raditi narednih 18 meseci u tri faze, od kojih će treća, tehno-ekonomsko-ekološka analiza, trajati najduže. Na osnovu ovog dokumenta četiri opštine i grad Kraljevo doneće konačnu odluku o gradnji buduće zajedničke regionalne deponije i pratećih reciklažnih i sabirnih centara u svakoj opštini i Kraljevu.

Iako je prerano za bilo kakvo zaključivanje, o ovom poslu za opštine zapadnog Pomoravlja ne može se izostaviti podatak o odustajanju grada Kruševca, iako je na početku bio u grupi ovih lokalnih samouprava, kao i dosad ničim objašnjenim odustajanjem u Kraljevu od koncepta gradnje regionalne spalionice otpada, koju je trebalo da gradi nemačka kompanija „Medsorg“ za potrebe Kraljeva, Raške, Novog Pazara, Kruševca i još nekih pomoravskih opština.

 

Skrajnute organizacije civilnog društva

Na sastanku se čulo i to da će Regionalni tim biti sastavljen uglavnom od predstavnika opštinskih i uprave grada Kraljeva koji se bave zaštitom životne sredine, kao i da će se u njemu po prvi put na jednom takvom nivou naći i predstavnici budućeg ministarstva ekologije. Pada u oči odsustvo u timu predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave problemima zaštite životne sredine. Rečeno je doduše da će se one angažovati u nekoj od faza javne rasprave o rezultatima Studije izvodljivosti, ali sigurno je da bi njihovo prisustvo, a posebno domaćih eksperata bilo od dragocene koristi i da bi smanjilo rizike od nagoveštenog problema – izbora lokacije buduće regionalne deponije.