Sremska Mitrovica: Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije objekata 1Foto: shutterstock

Lokalna samouprava u Sremskoj Mitrovici objavila je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu.

Kako prenosi Sremskomitrovački portal, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije Grada Sremska Mitrovica obavestila je sve zainteresovane građane da se javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova odnosi na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijava je do 29. jula.

Pravo učešća na Javnom pozivu imajuporodice koje stanuju u kućama i stanovima, a moraju da ispune nekoliko uslova.

Podnosilac prijave treba da je vlasnik objekta ili, ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta.

Takođe, podnosilac prijave i članovi domaćinstva treba da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u trenutku objavljivanja Javnog poziva.

Podnosilac prijave treba da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat: dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji, građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole, građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije, rešenje o ozakonjenju, dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja objekta.

Podnosilac prijave treba da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu, da je objekat nastanjen i da je potrošnja električne energije u objektu u prethodnom mesecu minimalno 30 kwh.

Tekst javnog poziva, kao i konkursna dokumentacija, može se preuzeti na sajtu Grada Sremska Mitrovica i Gradskom uslužnom centru, Svetog Dimitrija broj 13, Sremska Mitrovica.

Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom linku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.