Sve veće nadležnosti izvršitelja 1

Da izvršitelji imaju kompetencije da preuzmu značajan deo poslova izvršenja od sudova saglasne su i sudije, navedeno je na javnoj diskusiji sa građanima koju su povodom izmena Zakona o izvršenju organizovali Vrhovni kasacioni sud i Osnovni sud u Zrenjaninu.

Govorilo se o proširivanju nadležnosti javnih izvršitelja u fazi sprovođenja izvršenja, davanju novih isključivih nadležnosti u fazi određivanja izvršenja, sprovođenju izvršenja zajedničkom prodajom nepokretnosti i pokretnih stvari, izvršenju činjenja koje osim dužnika može preduzeti i treće lice.

– Smatram da je zakon iz 1978. godine najbolji zakon o izvršenju, kasnije izmene i sadašnji zakon predstavljaju turbulenciju prava. Zalažem se da se ingerencije izvršenja prenesu na izvršitelje, a da se ingerencije suda svedu na preispitivanje razloga za donošenje rešenja o izvršenju i zakonitosti rada izvršitelja, naveo je izvršni sudija osnovnog suda u Zrenjaninu Petar Tapavički. Jedna od novina u oblasti izvršenja je prenošenje nadležnosti izvršiteljima u oblasti komunalnih preduzeća i Republike.

– Novina zakona je da će postojati mogućnost da se postupak izvršenja ne sprovodi na nepokretnosti, ukoliko je potraživanje iz komunalnih ili sličnih delatnosti i ne prelazi iznos od 5.000 evra, objasnio je Nebojša Đuričić, predsednik UO Foruma sudija Srbije.

Prigovor, parnica i „papreni“ troškovi

Navedeno je da građani imaju prava na prigovor i parnicu u slučajevima izvršenja kada nema sudske presude, već je potraživanje na osnovu verodostojne isprave. Zbog toga je bitno da ne odbijaju dostavu rešenja, kao i da imaju mogućnost na pravnu pomoć potrošačkih organizacija. Dušan Protić iz Centra za evropske politike ukazao je na visoke troškove postupka dok je Uroš Poluga iz USAID-a najavio uvođenje elektronske prodaje u izvršnim postupcima, kao i nameru zakonodavca da oglasnu tablu prenese u elektronsku formu.